Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-16

COPPERSTONE RESOURCES AB: Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

Copperstone Resources AB
Periodisk information/Kvartalsrapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

-- Nettoomsättningen under perioden uppgick till 11 (24) KSEK.

-- Periodens resultat före skatt uppgick till -2 887 (-1 234) KSEK. Resultat
efter skatt per aktie var -0,01 (-0,01) SEK.

-- Kassaflödet under perioden var 10 828 (-311) KSEK.

-- Vid periodens utgång fanns 13 557 (1 640) KSEK i likvida medel.

-- Balansomslutningen vid periodens slut var 52 171 (31 122) KSEK.

-- Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 28 523 (24
024) KSEK. Under perioden har 1 846 (1 551) KSEK aktiverats.

-- Bolaget presenterade den tekniska rapport som utarbetats av det
internationella expertteamet som satts samman av Bolaget under hösten 2016.

-- Bolaget har besvarat en begäran från Bergsstaten om komplettering av
koncessionsansökan för Eva K nr 1.

-- Bolaget annonserade fynd av koppar-guld mineralisering av porfyrtyp i den
pågående borrkampanjens första borrhål på c:a 800 m djup (längs borrhålet)
på Copperstoneprojektet.

-- Bolaget tecknade sin andel i Nordic Iron Ores (”NIO”) företrädesemission
och ökade innehavet till 10.2% av NIO.

-- Bolaget genomförde en företrädesemission som tecknades till 240 % varvid
Bolaget tillfördes 23,2 MSEK före emissionskostnader.

-- Norrlandsfonden beslutade att stödja Bolagets utveckling med ett
konvertibelt lån om 1 MSEK.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

-- Bolaget har inlett kaxborrning på delprojektet Granliden i syfte att
undersöka eventuella omvandlade system av hydrotermalt ursprung likt de som
påträffats vid Svartliden/Eva.

-- Bolaget har presenterat en prospekteringsuppdatering där det bl.a framgår
att via kemisk analyser från det första borrhålet som konfirmerar
sporadiska koppar-guld skärningar under 700 m ner mot 800 m samt att i det
andra borrhålet från c:a 420 till 480 meter identifierades zoner med
zinkblände och mindre mängd kopparkismineralisering; detaljerade analyser
och tester av det andra borrhålet pågår.

Detta dokument innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR).
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för
offentliggörande den 16 maj 2017 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information, se www.copperstone.se eller kontakta Per Storm, VD
Copperstone Resources AB, 0705–94 90 24, e-post: per.storm@copperstone.se

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin
verksamhet främst på Copperstone-projektet i Skelleftefältet. Detta projekt har
en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i
Norden.

Copperstone Resources har totalt åtta undersökningstillstånd om cirka 9 260
hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession
om totalt 82 hektar.

Den geologiska informationen i detta meddelande har granskats och godkänts av
Bolagets kvalificerade person, Bergsingenjör Thomas Lindholm, GeoVista AB.

Bolagets aktie (COPP B) är föremål för handel på Nasdaq First North Stockholm
med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.