Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-18

Copperstone Resources: Copperstone äntrar en ny fas

COPPERSTONE ÄNTRAR EN NY FAS

Copperstone Resources AB ("Copperstone" eller "Bolaget") meddelar att Bolagets styrelse entledigat VD Per Storm och förbereder ett byte på VD-posten. Per Storm kvarstår dock i sin roll som VD under uppsägningstiden. Såväl Bolagets styrelse som nuvarande VD är eniga om att detta är det naturliga steget för Copperstone som nu delvis går in i en ny fas.

"Ett VD-byte är en naturlig och logisk följd av Copperstones tillväxt och utveckling som prospekteringsföretag i Sverige samt att Bolaget siktar på att profilera och synliggöra Bolaget internationellt. Vi är samtidigt mycket glada över att Per Storm stannar kvar under övergångsperioden och därmed står till förfogande med sin kunskap, kompetens och sina betydande kontakter i gruv-Sverige.", kommenterar Bolagets nye ordförande Michael Mattsson.

"Det har varit en mycket spännande tid och otroligt utvecklande att vara med så här långt; nu är det dags för nya krafter att ta vid och jag kommer att göra allt jag kan för att underlätta så att övergången för Bolaget blir så smidig som möjligt. Jag kommer också att med stort intresse och nyfikenhet följa Bolaget på den fortsatta och spännande resa som inletts", kommenterar VD Per Storm.

En rekryteringsprocess avseende en ny VD har inletts.

2017-05-18

För ytterligare information, kontakta Michael Mattsson, Styrelseordförande Copperstone Resources AB, 070 573 97 77.

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Pressrelease 2017-05-18.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=20328

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Copperstone Resources AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 18 maj 2017 kl 0700 CET.

Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta projekt har en potential att bli en av de största bas- och ädelmetallförekomsterna i Norden.

Copperstone Resources har totalt fem undersökningstillstånd om cirka 8756 hektar samt två bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82 hektar.

Aktien av serie B (COPP B) är föremål för handel vid Nasdaq First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser till Bolaget.

Författare beQuoted