Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Copperstone Resources: Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2016

* Nettoomsättningen under perioden uppgick till 24 (36) KSEK.
* Periodens resultat före skatt uppgick till -1234 (-3265) KSEK.
Resultat efter skatt per aktie var -0,01 (-0,08) SEK.
* Kassaflödet under perioden var -311 (-568) KSEK.
* Vid periodens utgång fanns 1640 (1110) KSEK i likvida medel.
* Balansomslutningen vid periodens slut var 31122 (29940) KSEK.
* Aktiverade kostnader för prospektering var vid periodens slut 24024
(3376) KSEK. Under perioden har 1551 (0) KSEK aktiverats.
* Den av bolaget initierade handeln i aktier i Nordic Iron Ore på
beQuoteds inofficiella lista inleddes.

Ett genombrott för utvecklingen av Copperstoneprojektet!
Under våren har det skett ett genombrott för utvecklingen av
Copperstoneprojektet. I och med presentationen av mineraltillgångarna för
Granlidenområdet (Granliden och Granliden södra) har Bolaget en
mineraltillgång med internationell klassificering och nästa fas i
utvecklingen av Copperstoneprojektet har inletts. Bolaget har visat sin
förmåga att omvandla en identifierad potential till realiserade tillgångar
och därigenom har framtidsutsikterna för Bolaget kraftigt förbättrats. Den
kursändring Bolaget genomförde under 2015 har varit framgångsrik och
resultaten börjar infinna sig. Tillgångs- och kunskapsmässigt har vi aldrig
varit så väl rustade, och de mineraltillgångar som vi presenterade i april
är jämförbara med vad en annan aktör i Skelleftefältet nyligen visat upp,
men till en bråkdel av kostnaden.

Från arbetet med mineraltillgångarna framstår det även som högst sannolikt
att detta endast "naggar i kanten" på ett mer omfattande system av
mineraliseringar, då de mineraltillgångar vi hittills definierat är ytnära
och öppna såväl mot djupet som längs strykningsriktningen. I anslutning
till de definierade mineraltillgångarna finns ett flertal mineraliserade
borrhål som har för långt inbördes avstånd för att kunna sammanbindas till
sammanhållna mineraliseringar. Fortsatta arbeten bidrar till ökad geologisk
kunskap och möjliggör expansion av den definierade mineraltillgången på ett
kostnadseffektivt sätt. Mineraliseringen tolkas nu som strukturellt
kontrollerad och med strykning i sydvästlig-nordöstlig riktning.
Mineraliserade borrhål på ett större avstånd från Granliden antyder att det
rör sig om relativt omfattande regionala strukturer. Utöver detta finns en
betydande potential på djupet av mineraliseringen då nuvarande arbeten för
närvarande sträcker sig till cirka 150 meters djup. Som jämförelse kan här
nämnas Aitik som bryter på 650 meters djup efter 50 år i produktion -
Copperstoneprojektet är med andra ord ett långsiktigt engagemang.

Närmast koncentrerar vi oss på att definiera mineraltillgångar inom
Svartlidenområdet samt på att förbereda ansökan för bearbetningskoncession
för Granliden. Inom ramen för arbetet med koncessionsansökan kommer vi att
genomföra inledande genomförbarhetsstudier för att optimera projektet. Det
övergripande målet är otvetydigt: att avsevärt öka mineraltillgångarna.

Vad vi känner i dagsläget är att vi har marknaden med oss. Många spekulerar
i ett underskott på koppar om cirka tre år och vi ser kraftigt ökad
användning av koppar t ex i personbilar vid en övergång till hybrid- och
elbilar. Både koppar- och zinkpriserna ligger idag i paritet med världens
högkostnadsgruvor. Priserna är på väg upp och vi kan förvänta oss
ytterligare ökade priser. Sammanfattningsvis: vi ser positivt på framtiden,
vi vet vart vi är på väg och hur vi skall nå dit.

Per Storm
Verkställande Direktör

Kommande rapportdatum
31 augusti 2016: publicering halvårsrapport och Q2-rapport
24 november 2016: publicering niomånadersrapport och Q3-rapport
19 februari 2017: publicering bokslutskommuniké 2016 och Q4-rapport 2016

Rapporten sin helhet bifogas.

Danderyd 19 maj 2016

Styrelsen

Frågor besvaras av:
Per Storm, Verkställande direktör
Copperstone Resources AB,
Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd
Tel: 070 - 594 90 24
Email: per.storm@copperstone.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Copperstone Resources Delarsrapport Q1 2016.pdf

Om Copperstone Resources
Copperstone Resources AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag som fokuserar
sin verksamhet främst på Copperstoneprojektet i Skelleftefältet. Detta
projekt har en potential att bli en av de största bas- och
ädelmetallförekomsterna i Norden. Copperstone Resources har totalt nio
undersökningstillstånd om cirka 9265 hektar samt två
bearbetningskoncessioner och en ansökt bearbetningskoncession om totalt 82
hektar. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Copperstone Resources
AB.

Författare BEQ

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.