Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-02-18

Corem Property 4 kv: Resultat före skatt 34 Mkr (55)

(SIX) Fastighetsbolaget Corem Property Group redovisar ett
resultat före skatt på 34 miljoner kronor (55) för det fjärde
kvartalet 2012.

Driftsöverskottet var 99 miljoner kronor (96). Realiserade
värdeförändringar av fastigheter var 2 miljoner kronor (0) och
orealiserade värdeförändringar av fastigheter 10 miljoner kronor
(29).

Nettoresultatet uppgick till 40 miljoner kronor (56),
motsvarande 0,31 kronor per aktie (0,54). Hyresintäkterna var
138 miljoner kronor (129).

Styrelsen föreslår en utdelning på 0,60 kronor per stamaktie
för 2012 (0,50). Vidare föreslås en utdelning på 10 kronor per
preferensaktie (10,00) att betalas med 2,50 kronor per kvartal
(2,50).

Johan Eklund
johan.eklund@six-group.se
SIX News

Författare direkt.