Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-06-01

Corem Property Group: ÅTERKÖP AV AKTIER I COREM PROPERTY GROUP

Corem har per den 31 maj 2016 ett totalt innehav om 4 309 674
stamaktier, vilket motsvarar 5,6 procent av rösterna och 5,2 procent
av bolagets samtliga aktier.

Corem har från den 13 maj till den 31 maj 2016 återköpt 1 804 549
stamaktier i bolaget för sammanlagt 51 221 651 kronor, vilket innebär
en genomsnittskurs om 28,6 kr.

Återköpen har skett med stöd av beslut från årsstämma den 27 april
2016. Beslutet omfattar att förvärv av egna aktier får ske av högst
så många aktier att bolaget efter varje förvärv innehar högst tio
procent av samtliga aktier i bolaget. Totalt antal aktier i bolaget:
82 507 905 aktier (75 896 586 stam- och 6 611 319 preferensaktier).

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni
2016 kl. 12.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och
handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål
är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i
kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och
stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier
är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/aterkop-av-aktier-i-cor...
http://mb.cision.com/Main/9683/2021214/523421.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.