Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-15

Corem Property Group: Corem erhåller BBB- rating med stabila utsikter från Scope

Corem Property Group AB (publ) har erhållit en BBB- rating med stabila utsikter från Scope Ratings.

"Vi har under flera år arbetat aktivt för att stärka bolagets finansiella nyckeltal, vilket givit goda effekter. Att vi nu erhållit en investment grade-rating från Scope visar att vi har en bra och solid grund att stå på. Det är också ett viktigt led i vårt fortsatta arbete, med ambitionen att skapa ett av Nordens ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter.", säger Eva Landén, VD på Corem.
Denna information är sådan som Corem Property Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom i detta pressmeddelande angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juli 2021 kl. 17:40.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, VD
Tel: +46 (0)8 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Orgnr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Författare Cision