Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-04

Corem Property Group: COREM OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH ANSÖKER OM NOTERING AV OBLIGATIONSLÅN PÅ NASDAQ OMX STOCKHOLM

Corem Property Group AB (publ) offentliggjorde den 7 april 2014
emission av ett icke-säkerställt obligationslån om 400 miljoner
kronor på den svenska marknaden. Obligationslånet har en löptid om
tre år och en rörlig ränta om STIBOR 3M + 270 räntepunkter.
Obligationslånet har ett rambelopp om 500 miljoner kronor.

Corem har i villkoren för obligationslånet förbundit sig att ansöka om
notering av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm. Corem har i
juni 2014 ansökt om notering av obligationslånet på
Företagsobligationslistan vid NASDAQ OMX Stockholm. Beräknad första
handelsdag är omkring den 5 juni 2014.

Med anledning av detta har Corem upprättat ett prospekt. Prospektet
har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet
med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Prospektet
kommer att hållas tillgängligt via Finansinspektionens (www.fi.se)
och Corems (www.corem.se) hemsidor samt på begäran i pappersformat på
Corems huvudkontor.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Eva Landén, Verkställande direktör
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org. nr: 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juni
2014 kl. 12.00.

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och
handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål
är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i
kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och
stabil avkastning på eget kapital. Corem är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/corem-offentliggor-pros...
http://mb.cision.com/Main/9683/9596388/252798.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.