Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-23

Corem Property Group: COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 100 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 100 mkr på den
svenska marknaden. Lånet emitteras inom en befintlig ram om 750 mkr
(ISIN: SE0006887923), varav obligationslån om 400 mkr emitterades i
april 2015 och obligationslån om 250 mkr emitterades i juni 2015.

Obligationerna emitterades till kurs 100,1 %. Obligationslånet löper
med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 350 räntepunkter och har slutligt
förfall 1 april 2018. Obligationslånet är sedan tidigare noterat på
Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till fastighetsförvärv samt
allmänna verksamhetsändamål.

Nordea Bank har varit finansiella rådgivare och Bookrunner i samband
med obligationsemissionen, medan MAQS Advokatbyrå har varit juridisk
rådgivare till Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24
september 2015 kl. 08.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och
handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål
är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i
kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och
stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier
är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/corem-property-group-em...
http://mb.cision.com/Main/9683/9835362/422797.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.