Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-11

Corem Property Group: COREM PROPERTY GROUP EMITTERAR OBLIGATIONSLÅN OM 300 MKR

Corem emitterar ett icke-säkerställt obligationslån om 300 mkr med en
löptid om 3,5 år på den svenska marknaden. Lånet emitteras per den 18
maj 2016.

Obligationslånet löper med en rörlig ränta om STIBOR 3M + 475
räntepunkter och har slutligt förfall den

10 november 2019. Obligationslånet har ett rambelopp om 750 mkr. Corem
kommer att ansöka om notering av obligationslånet på NASDAQ
Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till refinansiering av bolagets
utestående obligation om 300 mkr som förfaller den 30 maj 2016.

Danske Bank och Swedbank har varit finansiella rådgivare och
Bookrunners i samband med obligationsemissionen, medan MAQS
Advokatbyrå har varit juridisk rådgivare till Corem.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 maj
2016 kl. 17.10

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
Telefon: 08 503 853 33
E-post: eva.landen@corem.se

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri- och
handelsfastigheter i Sverige samt i Danmark. Corems övergripande mål
är att vara det ledande fastighetsbolaget inom sitt segment i
kombination med att ge bolagets aktieägare en långsiktigt hög och
stabil avkastning på eget kapital. Corems stam- och preferensaktier
är noterade på NASDAQ Stockholm, Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/corem-property-group-em...
http://mb.cision.com/Main/9683/2007244/514529.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.