Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-09

Corem Property Group: COREM UPPDATERAR MED FINANSIELL INFORMATION AVSEENDE POSITIVT RESULTAT FRÅN KORTFRISTIGA PLACERINGAR ...

Corem Property Group AB (publ) har under det fjärde kvartalet 2019
haft en gynnsam utveckling i sina kortfristiga placeringar i andra
noterade fastighetsbolag. Värdeförändringar från kortfristiga
finansiella placeringar före skatt förväntas för det fjärde kvartalet
2019 uppgå till cirka 141 mkr, varav cirka 30 mkr är realiserade
värdeförändringar.

Corem har sedan 2008 ägt aktier i det noterade bolaget Klövern AB.
Innehavet i Klövern redovisas sedan den 1 juli 2019 som Finansiella
tillgångar värderade till verkligt värde. Utöver det har Corem
kortfristigt placerat likvida medel i aktier i fastighetsbolag
noterade på nordiska börser. Värdeförändringar på finansiella
placeringar förväntas för fjärde kvartalet 2019 uppgå till cirka 784
mkr, varav Klövern cirka 643 mkr och övriga finansiella placeringar
cirka 141 mkr. Av de cirka 141 mkr är cirka 30 mkr realiserade
värdeförändringar under det fjärde kvartalet. För helåret 2019
beräknas värdeförändringar från finansiella placeringar uppgå till
cirka 1 089 mkr, varav Klövern uppgår till cirka 919 mkr och övriga
finansiella placeringar uppgår till cirka 170 mkr.

Per den 31 december 2019 ägde Corem kortfristiga placeringar i andra
noterade fastighetsbolag till ett verkligt värde om cirka 1 545 mkr
och aktier i Klövern AB till ett verkligt värde om cirka 3 191 mkr.

Corem har i övrigt ännu inte sammanställt sitt resultat för det fjärde
kvartalet 2019 eller för helåret. Corems bokslutskommuniké
offentliggörs den 18 februari 2020. Corem kommer inte att kommentera
resultat eller utfall i övrigt ytterligare innan bokslutskommunikén
publiceras den 18 februari 2020.

Denna information är sådan information som Corem är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 9 januari 2020 kl. 15:10 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid
Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/corem-property-group/r/corem-uppdaterar-med-f...
https://mb.cision.com/Main/9683/3005604/1172126.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.