Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-05

Corem Property Group: FLAGGNING AV EGET AKTIEINNEHAV

Corem har den 5 mars 2020 förvärvat 20 000 000 stamaktier av serie B
vilket medför att bolagets innehav av egna aktier per dagens datum
uppgår till 2 913 825 stamaktier av serie A och 28 555 550 stamaktier
av serie B, vilket motsvarar 8,30 procent av det totala antalet
aktier och 8,59 procent av det totala antalet röster i Corem.

Förvärvet genomfördes med stöd av det återköpsbemyndigande som
styrelsen erhållit av årsstämman den 3 maj 2019.

Per dagens datum uppgår det totala antalet aktier i Corem till 379 338
880. Efter frivillig omvandling under februari månad där 492 447
stamaktier av serie A under mars månad omvandlas till stamaktier av
serie B, fördelas aktierna på 32 510 596 stamaktier av serie A, 343
228 284 stamaktier av serie B samt 3 600 000 preferensaktier.

Varje stamaktie av serie A berättigar till en röst, medan stamaktier
av serie B och preferensaktier berättigar till en tiondels röst
vardera. Det totala antalet röster uppgår per dagens datum till 67
193 424,4.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 5 mars 2020 kl. 18.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterat på NASDAQ Stockholm, Mid
Cap.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/corem-property-group/r/flaggning-av-eget-akti...
https://mb.cision.com/Main/9683/3053545/1206555.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.