Du är här

2017-05-31

Corem Property Group: NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

Bolagsverket har den 19 maj 2017 registrerat årsstämmans beslut om
minskning av Corems aktiekapital med 28 426 616 kronor och 25 öre
genom indragning, utan återbetalning till aktieägarna, av 7 580 431
egna återköpta stamaktier. Bolagsverket har samma dag registrerat den
fondemission som beslutades av årsstämman genom vilken aktiekapitalet
ökas med 30 206 462 kronor varigenom aktiekapitalet återställs och
ökas något för att uppnå ett för bolaget önskvärt kvotvärde för
aktierna.

Efter indragningen uppgår bolagets innehav av egna aktier till 0
stamaktier och 0 preferensaktier.

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per den 31 maj 2017 till 75
516 155, varav 68 316 155 stamaktier och 7 200 000 preferensaktier.
Varje stamaktie berättigar till en röst och varje preferensaktie
berättigar till en tiondels röst. Det totala antalet röster uppgår
per den 31 maj 2017 till 69 036 155.

Informationen är sådan som Corem skall offentliggöra enligt lagen om
handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 31 maj 2017 kl. 08.00.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corems stam- och preferensaktier är noterade på NASDAQ Stockholm,
Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/nytt-antal-aktier-och-r...
http://mb.cision.com/Main/9683/2274969/680531.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.