Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-29

Corem Property Group: RÄTTELSE - NYTT ANTAL AKTIER OCH RÖSTER I COREM

I pressmeddelande som skickades ut kl 08.00 angavs felaktigt bolagets
innehav av återköpta aktier. Till följd av fondemissionen innehar
bolaget också 17 026 500 återköpta stamaktier av serie B.
Pressmeddelandet i sin helhet följer nedan.

Som tidigare offentliggjorts beslutades vid extra bolagsstämma den 10
november 2017 om genomförande av fondemission, genom vilken tio (10)
stamaktier av serie B erhållits vederlagsfritt för varje befintlig
stamaktie av serie A. Fondemission ägde rum under december månad,
vilket resulterat i att aktiekapitalet samt antalet aktier och röster
har ökat.

Per den 29 december 2017 uppgår det totala antalet aktier i Corem
Property Group AB (publ) till 758 677 760, fördelat på 68 316 160
stamaktier av serie A, 683 161 600 stamaktier av serie B samt 7 200
000 preferensaktier.

Det totala antalet röster uppgår till 137 352 320. Varje stamaktie av
serie A berättigar till en röst, medan en stamaktie av serie B och en
preferensaktie berättigar till en tiondels röst vardera.

Per dagens datum innehar Corem 1 702 650 återköpta stamaktier av serie
A och 17 026 500 återköpta stamaktier av serie B.

Informationen är sådan som Corem är skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades
för offentliggörande den 29 december 2017 kl. 09.00 CET.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA
Eva Landén, Verkställande direktör
E-post: eva.landen@corem.se
Tel: 08-503 853 33

Corem Property Group AB (publ)
Box 56085, SE-102 17 Stockholm
Besök: Riddargatan 13 C
Org nr 556463-9440, Säte Stockholm
www.corem.se

Corem Property Group AB (publ.) är ett fastighetsbolag som äger,
förvaltar och utvecklar fastigheter i logistikområden i Sverige samt
i Danmark. Corems övergripande mål är att vara det ledande
fastighetsbolaget inom sitt segment i kombination med att ge bolagets
aktieägare en långsiktigt hög och stabil avkastning på eget kapital.
Corem Property Group AB (publ.) är noterad på NASDAQ Stockholm,
Midcap.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/corem-property-group/r/rattelse---nytt-antal-a...
http://mb.cision.com/Main/9683/2423569/772691.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.