Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-10-23

Corem Property ökar hyresintäkter

Fastighetsbolaget Corems hyresintäkter uppgick till 220 miljoner kronor i det 3 kvartalet (193).

Driftöverskottet blev 180 miljoner kronor (158) och förvaltningsresultatet uppgick till 95 miljoner (78).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 37 miljoner (195), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 13 miljoner kronor (-12).

Efter skatt blev resultatet 173 miljoner kronor (309), vilket motsvarade 2:31 kronor per stamaktie (4:13).