Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-19

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2019

Corline Biomedical AB (?Corline?) publicerar härmed delårsrapport för det
tredje kvartalet 2019. Nedan följer en kort sammanfattning av
delårsrapporten. Fullständig delårsrapport finns tillgänglig på Corlines
hemsida (www.corline.se

) samt som bifogad fil.
Väsentliga händelser under Q3 2019

* Corline publicerar den 28 augusti halvårsrapport för det första
halvåret 2019. Fullständig rapport finns tillgänglig på bolagets
hemsida.
* Den 23 september meddelar Corline att bolaget inleder ett samarbete
med University Healthcare Network (UHN) Toronto för utveckling av
Renaparin® för lungtransplantation. UHN Toronto är bland de ledande
organisationerna i världen för framtagande av nya och förbättrade
metoder inom lungtransplantation.
* Bolaget meddelar den 24 september att de första fyra patienterna i
studien RENAPAIR 01 har inkluderats vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala. I studien erhåller transplantationspatienter donatornjurar
som behandlats med Renaparin®.

Väsentliga händelser efter perioden

      ·Den 25 oktober meddelar Corline att inga negativa säkerhetsynd
kopplade till Renaparin® har uppkommit efter 30 dagar i de fyra första
patienterna och att man därmed beslutat utöka patientrekryteringen i
studien till att även omfatta transplantationsklinikerna vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg och Karolinska Universitetssjukhuset
Huddinge. Genom detta beslut rekryteras patienter vid de tre kliniker som
hanterar cirka 80 % av det totala antalet transplantationer som genomförs i
Sverige.

Ekonomisk översikt över tredje kvartalet 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 138 KSEK (362).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 932 KSEK (-1
470).
* Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,12 SEK (-0,09).

Ekonomisk översikt över första nio månaderna 2019

* Nettoomsättningen uppgick till 647 KSEK (1 018).
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till  -7 424 KSEK (-5
124).
* Resultatet per aktie uppgick till cirka -0,46 SEK (-0,34).
* Likvida medel uppgick per den 30 september 2019 till 27,7 MSEK
(30,8).
* Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 93,0 % (86,8).

Definitioner

- Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden.
- I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, se
http://www.corline.se/calendar-and-reports

.

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den
19 november 2019.

 

 

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom
diabetes typ 1 och njurtransplantation, för vilket Corline även har
erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?). Inom ramen för helägda
dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in vivo-administration av
Corlines heparinsubstans och sedan tidigare ytbelägger bolaget
medicintekniska produkter och har bland annat behandlat över 100 000
hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya läkemedelskandidaterna är
baserade på samma grundteknologi som de medicintekniska produkterna.

 

Bilaga

* Corline Biomedical_Kvartalsrapport 2019 Q3

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.