Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Corline Biomedical AB: Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för januari - september 2016

Corline Biomedical AB ("Corline") publicerar härmed delårsrapport avseende
perioden januari till september 2016. Nedan följer en kort sammanfattning av
rapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2016

* I augusti meddelade Läkemedelsverket att Corline erhållit tillstånd för
genomförande av en klinisk fas I-läkemedelsprövning med Cytoparin(TM). Fas
1-studien omfattar upp till 10 patienter som skall transplanteras med
insulinproducerande betaceller vilka behandlats med Cytoparin(TM) i syfte
att bota diabetes typ 1. Studien kommer att utföras tillsammans med
Akademiska sjukhuset i Uppsala, Karolinska sjukhuset i Huddinge, samt
Rikshospitalet i Oslo.
* Den 14 september meddelade Corline att bolaget tecknat kontrakt med externa
leverantörer för att genomföra produktion av Renaparin® enligt GMP och en
toxikologistudie enligt GLP.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

* I slutet av oktober medverkade Corline på French-Swedish Life Science Day
2016 i Paris. Corline medverkade med andra svenska Life Science-bolag och
diskuterade förutsättningar för investeringar i innovativa Life
Science-bolag.
* Den 30 november - 1 december 2016 är bolaget inbjudet att medverka och
presentera på Nordic-American Life Science Conference i New York. Detta är
en investerar- och partneringkonferens där amerikanska partners kan möta
innovativa nordiska Life Science-bolag.

Ekonomisk översikt över årets första nio månader

* Nettoomsättningen under årets första nio månader uppgick till 741 KSEK
(887).
* Resultatet efter finansiella poster för årets första nio månader uppgick
till -3 724 KSEK (-3 617).
* Resultatet per aktie uppgick för året första nio månader till cirka -0,33
SEK (-0,44).
* Soliditeten uppgick per 30 september 2016 till 92,5 % (90,0)

Ekonomisk översikt över tredje kvartalet 2016

* Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 158 KSEK (232).
* Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -1
314 KSEK (-1 066).
* Resultatet per aktie uppgick för tredje kvartalet till cirka -0,10 SEK
(-0,11).
* Likvida medel uppgick per den 30 september 2016 till 16,6 MSEK.

Definitioner

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier under perioden.
* Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital
* I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.
* Om inte annat anges så avser samtliga uppgifter koncernen.

För fullständig delårsrapport avseende perioden januari till september 2016,
se

http://www.corline.se/calendar-and-reports.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016.

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolagetCorline Pharma AB
utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan
tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat
behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de
medicintekniska produkterna.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.