Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-31

Corline Biomedical AB: Corline erhåller andra utbetalningen från EU-kommissionen

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelade i november 2016 att
EU-kommissionen beslutat anslå ca 2,4 MEUR (ca 23,1 MSEK) till bolagets
kliniska studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin ®
. En första utbetalning från H2020-programmet till Corline om ca 1,2 MEUR
genomfördes i mars 2017. Corline har nu sammanställt en rapport till
EU-kommissionen i vilken framgår att samtliga delmål i projektets första fas
är uppnådda. Därmed har kommissionen beslutat om fortsatt stöd och en andra
delbetalning om ca 1 MEUR utbetalas inom kort.

Corline erhåller anslaget för att genomföra den planerade kliniska fas
1-studien för Renaparin® som är under utveckling för att förbättra
njurtransplantation. Den första projektfasen har bland annat innefattat
GMP-produktion av läkemedelssubstansen och upprättande av ansökan om klinisk
prövning samt inlämnande av densamma till Läkemedelsverket. Samtliga delmål i
den första projektfasen har uppfyllts och rapporteringen om dessa har nu
granskats och godkänts av EU-kommissionen. På grundval av denna granskning
godkänns projektet för fortsatt finansiering inom projektfas 2, vilket som
huvudaktivitet innefattar genomförande av den kliniska prövningen.

Projektbudgeten för Renaparin®-projektet är genom anslaget till 100 %
finansierad. Det innebär att samtliga projektkostnader täcks av anslaget,
såväl bolagets interna lönekostnader som externa kostnader för konsulter,
GMP-produktion och andra externa kostnader, samt att ingen motfinansiering
från Corline krävs.

Bolaget uppskattar att marknadspotentialen för Renaparin® uppgår till 4
miljarder SEK på årsbasis för behandling av de ca 35 000 njurar som årligen
transplanteras i EU och USA.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Det är ett mycket gott besked vi nu får i och med att EU-kommissionen
godkänner vårt H2020-projekt för fortsatt utbetalning inför genomförande av
projektfas 2 och den kliniska studien. Godkännandet utgör ett tydligt kvitto
på att vi har en kompetent organisation med förmåga att leverera resultat i
avancerade utvecklingsprojekt och att vi så här långt har lyckats genomföra
Renaparin®-utvecklingen i enlighet med våra mål."

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
31 juli 2018.
Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda dotterbolaget
Corline Pharma AButvärderas in vivo-administration av Corlines
heparinsubstans.

180731_PM - Corline - Corline erhåller andra utbetalningen av EU
http://hugin.info/168529/R/2208112/858825.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.