Du är här

2017-09-14

Corline Biomedical AB: Corline genomför riktad nyemission om cirka 15 MSEK

Styrelsen för Corline Biomedical AB ("Corline" eller "Bolaget") har med stöd
av årsstämmans bemyndigande från den 4 maj 2017, beslutat att emittera totalt
1 820 000 aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
Den riktade nyemissionen tecknas av en begränsad krets institutionella och
professionella investerare. Teckningskursen uppgår till 8,25 kronor per
aktie.

För att stärka Bolagets finansiella ställning har styrelsen beslutat genomföra
en riktad nyemission om cirka 15 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen uppgår
till 8,25 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka elva procent mot
de 30 senaste handelsdagarnas volymviktade genomsnittskurs. Nyemissionen
tecknas av HealthInvest Partners/MicroCap Fund (910 000 aktier), Eccenovo AB
(545 000 aktier) och Tobias Ekman (365 000 aktier).

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att finansiera Bolagets breddning av verksamheten till nya
indikationsområden och samtidigt stärka ägarbilden i Bolaget med investerare
som profilerat sig med inriktning mot bolag inom läkemedelsindustri och
medicinteknik.

Till följd av MAR-regelverket och ABL kunde personer i ledande ställning i
Corline, inklusive styrelsen, inte deltaga i den riktade emissionen.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om cirka 12,5 procent i förhållande
till totala antalet aktier efter emissionen. Nyemissionen medför att antalet
aktier i Corline Biomedical AB ökar från 12 743 490 aktier till totalt 14 563
490 aktier, och att aktiekapitalet ökar med 227 500 SEK, från 1 592 936 SEK
till totalt 1 820 436 SEK.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Det är mycket glädjande för Corline att kunna välkomna välrenommerade
enskilda investerare och en fond med ett historiskt bra track record för
investeringar inom Life Science. Finansieringen kommer väl till pass eftersom
Renaparin nyligen uppnått Orphan Drug-status för helorgantransplantation och
patentgodkänts i USA. Utöver en stärkt finansiell ställning inför våra
kommande kliniska studier, ger nyemissionen oss möjlighet att utvärdera
effekten av Renaparin i nya applikationer som täcks av det utökade
IP-skyddet; till exempel transplantation av andra organ än njurar, samt
kärlreparation direkt i patient".

Advokatfirman Lindahl har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Vid frågor, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
14 september 2017.
Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolagetCorline Pharma AB
utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans.

170914_PM - Corline - Genomför riktad nyemission
http://hugin.info/168529/R/2134035/816429.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.