Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-25

Corline Biomedical AB: Delårsrapport för perioden januari - september 2015 tillgänglig

Corline Biomedical AB ("Corline") offentliggör idag bolagets delårsrapport för
perioden från januari till september 2015. Nedan följer en sammanfattning av
rapporten.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2015

Corline har under årets tredje kvartal bland annat erhållit vetenskaplig
rådgivning från europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, vad gäller bolagets
prekliniska program för Renaparin(TM). Beskedet från EMA gav stöd till
Corlines plan att kunna lämna in ansökan om klinisk prövning för
Renaparin(TM) under 2016. Arbetet med att starta upp dotterbolaget Corline
Pharma AB vid AstraZeneca BioVentureHub har även intensifierats.
Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

I oktober meddelade Corline att bolaget i dialog med Läkemedelsverket beslutat
ansöka om läkemedelsprövning för Cytoparin(TM). Under samma månad tecknade
Corline avtal med Erik Penser Bankaktiebolag om likviditetsgaranti för
handeln i bolagets aktie. I november meddelade Corline att bolaget lämnat in
ansökan om Orphan Drug Designation (särläkemedelsstatus) för Renaparin(TM)
hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten U.S. Food and Drug Administration
(FDA). Corline meddelade i november även resultat från en preklinisk
doseringsstudie som visar på att en mycket hög dos av Renaparin(TM) kan ges
intravenöst och därmed på hög tolerabilitet av substansen. Corline meddelade
härutöver att man i prekliniska försök på njurar som inför transplantation
lagrats stillaliggande på is, s.k. cold storage, konstaterat ett upptag av
läkemedelskandidaten Renaparin(TM) som är i paritet med upptaget vid
maskinassisterad lagring. Detta indikerar att en förbättrad njurfunktion kan
förväntas även i dessa fall, vilket innebär en kraftigt ökad
marknadspotential för substansen eftersom cold storage utgör ca 75 % av
marknaden.
Ekonomisk översikt över tredje kvartalet och för perioden januari - september
2015

* Nettoomsättningen under tredje kvartalet uppgick till 232 KSEK (260).
Januari - september 2015: 887 KSEK (1 006).
* Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till -1
068 KSEK (-627). Januari - september 2015: -3 617 KSEK (-1 957).
* Resultatet per aktie uppgick för tredje kvartalet till cirka -0,11 SEK
(-0,10). Januari - september 2015: -0,44 SEK (-0,30).
* Likvida medel uppgick per den 30 september 2015 till 7,7 MSEK.

VD Henrik Nittmar kommenterar

- Aktivitetsnivån har under och efter årets tredje kvartal varit mycket hög
inom Corlines samtliga verksamhetsgrenar och resultaten i
utvecklingsprojekten stärker oss i vår uppfattning att vi är på rätt väg.
Tack alla anställda, externa forskare och läkare samt aktieägare för goda
insatser och visat förtroende!
För att ta del av halvårsrapporten för 2015 i sin helhet, följ nedanstående
länk

http://www.corline.se/calendar-and-reports?lang=SE
Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

HUG#1969241

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.