Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-24

Corline Biomedical AB: Erhåller över 23 miljoner SEK i anslag från EU-kommissionen

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att EU-kommissionen beslutat anslå
2,362 miljoner EUR (cirka 23,1 miljoner SEK) till bolagets kliniska fas
1-studie inom njurtransplantation med läkemedelskandidaten Renaparin
®
. Projekttiden är 24 månader och inleds så snart Grant Agreement är
undertecknat, vilket beräknas ske inom 2 månader.

EU-anslaget som Corline erhållit ges ur Horizon 2020-programmet SME
Instruments, fas 2, inom vilket EU-kommissionen väljer ut innovationsprojekt
som potentiellt kan förändra konkurrensförhållandena på en marknad
("potentially disruptive"). Anslag ges till SME-företag, det vill säga bolag
med färre än 250 anställda, som har stark tillväxtpotential och en ambition
att blir världsledande inom sitt område. Maximalt belopp som kan erhållas är
2,5 miljoner EUR. Konkurrensen om anslagen är mycket hård och under de två år
som programmet funnits har fler än 20 000 ansökningar skickats in. Enbart 6 %
av fas 2-ansökningarna har bifallits. EU-kommissionens utvärdering av inkomna
projektförslag görs enligt en poängskala där 15 är högsta möjliga utfall.
Corlines Renaparin-projekt erhöll 14,55 på denna skala, vilket är mycket nära
maximal poäng.

Corline erhåller anslaget för att genomföra den planerade kliniska fas
1-studien för Renaparin® som är under utveckling för att förbättra
njurtransplantation. Bolaget uppskattar att marknadspotentialen uppgår till 4
miljarder SEK på årsbasis för behandling av de cirka 35 000 njurar som
transplanteras i EU och USA. Projektfinansieringen från EU omfattar såväl
förberedelse som genomförande av den kliniska studien, samt GMP-produktion
(Good Manufacturing Practice) av Renaparin® för studien. Anslaget täcker in
både lönekostnader för personal inom Corline och externa kostnader.
Finansieringsgraden är 100 %.

Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Detta är helt fantastiskt för Corline! Vi får ett av de största anslagen som
givits ur SME Instruments till ett svenskt Life Science-bolag och det gör att
vi till fullo finansierar hela vår kliniska studie för Renaparin
®
. Förutom de rent praktiska och ekonomiska konsekvenserna är det också ett
stort erkännande av vårt projekt. EU-kommissionen gör inte enbart en teknisk
bedömning utan fokuserar i det här programmet på vilket potential vår produkt
har på marknaden och vilket behov Renaparin
®
fyller. Det känns mycket tillfredställande att EU-kommissionen ser samma
potential i vårt projekt som styrelse och ledning gör. Min bedömning är att
vi nu skapat en plattform från vilken vi kan accelerera Corlines tillväxt
inom njurtransplantation och nya indikationsområden."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.

För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post:henrik.nittmar@corline.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2016-11-24 kl. 08:45 CEST.
Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolagetCorline Pharma AB
utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och har bland
annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter.

161124_PM - Corline - Horizon 2020 2.36 mEUR
http://hugin.info/168529/R/2059045/771720.pdf

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.