Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-04-12

Corline Biomedical AB: Företrädesemission i Corline Biomedical AB övertecknad

Teckningstiden i Corline Biomedical AB:s ("Corline") företrädesemission,
med företrädesrätt för bolagets aktieägare, avslutades den 6 april 2016.
Företrädesemissionen tecknades till cirka 125,4 procent. Cirka 23,5 MSEK,
motsvarande 92,2 procent, tecknades med stöd av teckningsrätter och cirka 2,0
MSEK, motsvarande 7,8 procent, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Genom
företrädesemissionen tillförs Corline således cirka 25,5 MSEK före
emissionskostnader. Inga emissionsgarantier har tagits i anspråk.

Tilldelning och betalning

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i
enlighet med de principer som angivits i det prospekt som upprättats med
anledning av företrädesemissionen och som offentliggjordes på bolagets
hemsida (www.corline.com) den 10 mars 2016. Besked om tilldelning av aktier
som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till
dem som tilldelats aktier. Aktierna ska betalas i enlighet med
instruktionerna på avräkningsnotan.
Aktier och aktiekapital

Genom företrädesemissionen tillförs Corline 25,5 MSEK före emissionskostnader,
vilka uppgår till cirka 2,8 MSEK, varav cirka 0,8 MSEK är kostnader för
garantiåtaganden. Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 398
234,00 SEK, innebärande att aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 592 936,25
SEK när företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Antalet aktier
ökar med 3 185 872 aktier, innebärande att antalet aktier kommer att uppgå
till 12 743 490 aktier när företrädesemissionen registrerats hos
Bolagsverket.
Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Med den nu genomförda emissionen har Corline säkrat finansieringen för att
leverera ett antal viktiga milstolpar i den utvecklingsplan vi fastlagt för
2016-2017. Vi står inför många intressanta steg på flera medicinska områden
och med stärkta finanser ökar förutsättningarna för bolaget att lyckas."

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

Corline Biomedical AB

arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj
med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och
celltransplantation. Bolaget planerar kliniska studier inom diabetes typ 1
och njurtransplantation, för vilket Corline även har erhållit
särläkemedelsstatus ("Orphan Drug"). Inom ramen för helägda
dotterbolagetCorline Pharma AB
utvärderas in vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan
tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat
behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de
medicintekniska produkterna.

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

HUG#2002678

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.