Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-08-25

Corline Biomedical AB: Halvårsrapport 1 januari till 30 juni 2015

Corline Biomedical AB ("Corline") offentliggör idag bolagets halvårsrapport
för det första halvåret 2015. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.
Väsentliga händelser under perioden

Under perioden januari till juni 2015 har Corline bland annat erhållit patent
i Kanada inom regenerativ medicin. Tidigare har samma patent godkänts i USA,
Europa, Australien och Japan. Bolaget har under halvåret rekryterat Kerstin
Valinder Strinnholm, som har över 30 års erfarenhet av global
läkemedelsindustri, som ny medlem i styrelsen. Corline genomförde i april en
emission, vilken tecknades till cirka 75,4 MSEK, motsvarande 626 procent av
det totala emissionsbeloppet. Genom emissionen nyemitterades 1 720 000 aktier
och bolaget kunde välkomna drygt 850 nya aktieägare. Handel i Corlines aktier
på Nasdaq First North i Stockholm inleddes den 3 juni 2015. Under juni
införde Corline även ett optionsprogram för bolagets anställda för att öka
intresset för bolagets utveckling och erbjuda anställda en möjlighet att ta
del av en värdetillväxt i aktien. Den 18 juni 2015 kunde Corline meddela att
det helägda dotterbolaget Corline Pharma AB påbörjat utvärdering av nya in
vivo-indikationer och att Corline Pharma anslutits till AstraZeneca
BioVentureHub i Mölndal.
Väsentliga händelser efter periodens utgång

I juli erhöll bolaget vetenskaplig rådgivning från europeiska
läkemedelsmyndigheten, EMA, vad gäller bolagets pre-kliniska program för
Renaparin. Besked från EMA ger stöd till Corlines plan att kunna lämna in
ansökan om klinisk prövning för Renaparin under 2016.
Intäkter och resultat

Försäljningsintäkterna under perioden uppgick till 656 (746) KSEK. Dessa
utgörs främst av projektrelaterade intäkter där kunder utvärderar Corlines
CHS-yta för sina medicintekniska produkter.
Rörelseresultatet under perioden uppgick till -2 542 (-1 318) KSEK. Ökningen
av rörelsekostnaderna beror till största del på högre personalkostnader samt
konsultkostnader i samband med börsintroduktionen.
Finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick koncernens eget kapital till 24 547 (6 666) KSEK
och soliditet uppgick till 89,6 (45,7) %. Likvida medel vid periodens utgång
uppgick till 9 960 (665) KSEK.
Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar
-
Under rapportperioden har Corline listats på First North i Stockholm - en
historisk milstolpe för bolaget. Vi gick in som listat bolag stärkta av den
listningsemission som genomförts i april månad. Det stora intresset i
emissionen gläder oss och tack vare kapitaltillförseln har vi sedan
nyemissionen haft möjlighet att fortsätta arbetet enligt plan, med målet att
inleda klinisk studie avseende diabetes typ 1 med Cytoparin under innevarande
år och avseende njurtransplantation med Renaparin under 2016.
För att ta del av halvårsrapporten för 2015 i sin helhet, följ nedanstående
länk

http://www.corline.se/calendar-and-reports?lang=SE
Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post:henrik.nittmar@corline.se

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

HUG#1947262

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.