Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-11-16

Corline Biomedical AB: Kraftigt ökad marknadspotential för Renaparin

Corline Biomedical AB ("Corline") meddelar att bolaget erhållit data från en
nyligen genomförd preklinisk studie där Renaparin(TM) administrerats till
njurar utan hjälp av maskinassisterad perfusion/genomspolning. Resultaten
visar på ett upptag av Renaparin(TM) i njurarna som ligger i likhet med det
för maskinperfusion. Styrelsen gör bedömningen att marknadspotentialen härmed
ökar från 1 mdr SEK till omkring 4 mdr SEK.

Nyligen presenterade Corline resultat från en preklinisk doseringsstudie som
syftade till att utreda maximalt administrerbar dos av Renaparin(TM). Nu
redovisas resultat från en ytterligare preklinisk studie genomförd på njurar
från gris. Denna studie genomfördes av forskargrupper vid Uppsala universitet
och personal från Corline, där Renaparin(TM) administrerades till njurar
lagrade i ett så kallat 'cold storage'-tillstånd, vilket innebär att njurarna
inför transplantation lagras stillaliggande på is utan att
preservationsvätska kontinuerligt pumpas genom organet. Forskagrupperna kunde
efter avslutad studie visa på ett upptag av Renaparin(TM) i kärlträdet i
dessa njurar i paritet med det som tidigare konstaterats för njurar som
genomgått maskinassisterad lagring. Eftersom ett upptag av Renaparin(TM) på
dessa nivåer i tidigare studier kunnat kopplas till minskad
ischemi/reperfusionsskada och förbättrad njurfunktion, indikerar resultaten
att Renaparin(TM) har en mycket bredare användningspotential inom
njurtransplantation än vad som tidigare angivits. Corline kommer nu att
arbeta för att dokumentera nyttan av Renaparin(TM) för samtliga
njurtransplantationer.
Ischemi/reperfusionsskador i njurar i samband med transplantation uppstår i
upp till 40 % av samtliga organ och kan leda till försenad igångsättning av
njurfunktionen och akut bortstötning av organet efter transplantation.
Renaparin(TM) administreras till njuren i förebyggande syfte för att reparera
kärlträdet och på så sätt undvika trombos och inflammation när njuren
transplanterats till mottagaren. Ca 70 000 njurar transplanteras årligen,
varav ca 35 000 av ingreppen genomförs i Europa och USA. I upp till 25 % av
fallen lagras njuren med hjälp av en specialutvecklad maskin i väntan på
transplantation, medan 75 % av njurarna lagras enligt 'cold
storage'-principen, det vill säga stillaliggande på is.
Henrik Nittmar, VD i Corline Biomedical AB, kommenterar

"Resultaten förändrar vår syn på Renaparin(TM)
-från en nisch-produkt inom njurtransplantation till en skyddsmetod för
samtliga njurar som transplanteras. En viktig aspekt är dessutom att vår
Orphan Drug-status inte påverkas av den bredare indikationen. Det var just
denna utökning av patientunderlaget vi hoppades på och tog höjd för när vi
ansökte om särläkemedelsstatus. 70 000 njurar årligen kan nu bli föremål för
Renaparin
(TM)-behandling och en klar uppjustering av det potentiella värdet på
projektet
har skett."
Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Corlines Certified Adviser.
För mer information om Corline, vänligen kontakta

Henrik Nittmar, VD

Telefon: 018-71 30 90

E-post: henrik.nittmar@corline.se

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Corline Biomedical AB via Globenewswire

HUG#1966952

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.