Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-07

Corline Biomedical AB: Ökad takt i njurtransplantationsstudien

Fram till och med den 7 januari 2020 har totalt 10 patienter inkluderats i
Corlines njurtransplantationsstudie RENAPAIR-01, varav 5 patienter
rekryterades under första två veckorna i december 2019. Den kraftiga
ökningen i december förklaras av att parallell rekrytering genomförts vid
samtliga av de tre transplantationskliniker som ingår i studien.

Under jul- och nyårshelgerna rekryterades inte någon patient i studien,
vilket är hänförligt till att forskningspersonal inte varit tillgänglig
under denna tid. Från och med idag råder åter full bemanning vid de tre
engagerade klinikerna, varför Corline gör bedömningen att det finns
förutsättningar för patientrekryteringen att fortsätta i samma tempo som
under första halvan av december 2019.

Totalt omfattar studien 18 patienter. Uppföljningstiden är 30 dagar efter
genomförd transplantation. Studien har som primärt mål att visa säkerhet i
samband med Renaparin®-användning vid njurtransplantation. För de patienter
som hittills rekryterats har det inte rapporterats några negativa
säkerhetsfynd som kan kopplas till Renaparin®.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar
?Vi hade ett stort inflöde av patienter under inledningen av december,
vilket drevs av beslutet att utöka antalet transplantationskliniker i
studien. Om vi nu efter helgerna kan komma upp i samma tempo som då, kommer
vi att kunna avsluta studien inom kort och helt koncentrera oss på
förberedelserna inför fas 2-studien.?

Renaparin® är i klinisk utveckling för att förebygga
ischemi-/reperfusionsskador (IRI) vid njurtransplantation och är designerat
som Orphan Drug i EU och USA för transplantation av alla typer av solida
organ. Preklinisk utvärdering av effekten av Renaparin®-administration i
samband med lungtransplantation har också inletts.

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: +46 (0)18 71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Certified Adviser
Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 (0)70 755 95 51
E-post: ca@skmg.se

Denna information är sådan information som Corline Biomedical AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 januari 2020.

Corline Biomedical AB arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har
utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning
till organ- och celltransplantation. Bolaget planerar och driver kliniska
studier inom bland annat diabetes typ 1 och njur- och lungtransplantation,
för vilket Corline även har erhållit särläkemedelsstatus (?Orphan Drug?).
Inom ramen för helägda dotterbolaget Corline Pharma AB utvärderas in
vivo-administration av Corlines heparinsubstans och sedan tidigare
ytbelägger bolaget medicintekniska produkter och har bland annat behandlat
över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. De nya
läkemedelskandidaterna är baserade på samma grundteknologi som de
medicintekniska produkterna.

Bilaga

* 200107 PM - Ökad takt i njurtransplantationsstudien

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.