Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-20

Cortus Energy AB: Bokslutskommuniké för Cortus Energy AB (publ) januari - december 2019

Fjärde kvartalet 2019

      ? Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -11,7
(-5,7) MSEK.
        Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick till -18,8
(-87,5) MSEK. Anläggningen i Höganäs nedskrivs med 5,9 (76,0) MSEK till ett
nettovärde om 49,1 (49,1) MSEK efter att                  bidraget från
Klimatklivet om 44,2 MSEK är avdraget från nettovärdet.

* Periodens resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-88,5) MSEK.  
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,02 (-0,13) SEK.
* Cortus har mottagit beställning på 135 000 EUR från det franska
energibolaget Engie för en ?Advanced Feasibility Study? (AFS) på en 6
MW vätgasanläggning.
* Cortus besvarade den andra av Projektengagemangs två stämningar med
en motstämning på 3,6 MSEK för kostnader för felavhjälpande åtgärder.
Cortus förbereder underlag för ytterligare skadeståndsanspråk
gentemot Projektengagemang.
* Anläggningen i Höganäs är nu tekniskt färdigställd och Cortus har
uppnått Milstolpe 2 (3) avseende avtalet med Höganäs Sweden AB.
* Cortus upptog i december ett externt lån om 12MSEK med en löptid till
januari 2021.

             

Helåret 2019

* Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -35,5
(-22,5) MSEK. Rörelseresultatet efter av- och nedskrivningar uppgick
till -70,3 (-108,8) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -71,9 (-111,0) MSEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

* Cortus har i januari upptagit lån från styrelseordförande Per-Olov
Norberg om 6 MSEK, samt 2 MSEK från styrelseledamoten Peter Forssells
bolag, Forssell Timber AB. .
* Maria Wetterstrand har meddelat att hon på grund av tidsbrist ej står
till förfogande för omval i Cortus Energys styrelse vid årsstämman
2020.
* Cortus Energy beviljas nytt patent för ren fossilfri råolja, WR 6.0.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 20 februari 2020 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i
Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under
konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth
Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015
50, är bolagets Certified Adviser.

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market ?Nasdaq First North
Growth Market är en registrerad SMEmarknadsplats för tillväxtbolag, i
enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65)
som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och
Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på
Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som
gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som
definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning).
Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som
är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent
på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera
i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier
listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified
Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters
ansökan om upptagande till handel.?

Bilaga

* Bokslutskommuniké januari - december 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.