Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-19

Cortus Energy AB: Cortus Energy har uppnått MILSTOLPE 2 (3) i Höganäs. Anläggningen är nu tekniskt färdigställd.

Cortus Energy (?Cortus?) har glädjen att meddela att vår första
kommersiella WoodRoll®-anläggning (6 MW) i Höganäs nu är tekniskt
färdigställd, inklusive tredjepartsintyg och instruktionsmanualer. All
utcheckning av komponenter är avslutad och styrsystemet är nu fullt
implementerat och kvalitetssäkrat.

Eldning och varmtester (upp till 1 100°C) med naturgas är genomförd och
efter godkännande av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är
Milstolpe 2 (3) uppnådd.  Därmed kan Cortus fakturera Höganäs Sweden AB
1,25 MSEK.

?Det är en stor glädje att vi nu har en anläggning som är klar för drift.
Samtidigt är jag både rörd och lättad av vad vi har åstadkommit så här
långt som ger både hopp och förväntan inför 2020?, säger Cortus grundare
Rolf Ljunggren.

Nu fortsätter utprovningen med fullt fokus mot Milstolpe 3 (3) som innebär
leverans av förnyelsebar syngas av godkänd kvalitet utan avbrott i 168
timmar (7 dagar). Målet är att Milstolpe 3 (3) ska uppnås i slutet av
första kvartalet 2020, då ytterligare 1,25 MSEK kan faktureras. Därefter
startar demonstrationsfasen och följs av leverans av förnyelsebar syngas
till Höganäs vilket förväntas startas under andra halvåret 2020.

 
Cortus Energy has reached MILESTONE 2 (3) in Höganäs. The plant is now
technically completed and ready for hot operation.

Cortus has the pleasure to announce that our first commercial WoodRoll®
plant (6 MW) in Höganäs is technically completed, including third-party
certificates, instruction manuals and check-out of all components. The
control system is now fully implemented and quality assured.
Firing and hot tests (up to 1 100°C) with Natural gas has been completed
and, with the approval of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB),
MILESTONE 2 (3) has been achieved.  Cortus will accordingly invoice Höganäs
Sweden AB SEK 1.25 million.

?It is a great pleasure that we now have a plant ready for hot operation.
At the same time, I am both moved and relieved by what we have achieved so
far that gives both hope and new expectations for 2020?, says Cortus
Founder Rolf Ljunggren.
Now the test program continues with full focus on MILESTONE 3 (3), which
means delivery of renewable syngas at agreed quality without interruption
for 168 hours (7 days). The goal is to reach MILESTONE 3 (3) at the end of
the first quarter of 2020, when an additional SEK 1.25 million will be
invoiced. Demonstration will follow and the delivery of renewable syngas to
Höganäs is expected to begin in the second half of 2020.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 19 december 2019 kl. 14.10 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i
Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under
konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth
Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se

, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

* Milstone 2

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.