Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-26

Cortus Energy AB: Cortus Energy inleder samarbete med Lignin Eko om SNG produktion och får en första order på utprovning ...

Cortus har fått en order på 50 000 kr från det litauiska bolaget Lignin Eko
för att testa två olika typer av bränslen för bio-SNG (syntetisk naturgas)
med WoodRoll®-förgasning. Ordern avser första steget i Cortus
bränsletestprogram i labbskala. Positiva bränsletester är en förutsättning
för ett kommande SNG – projekt i Litauen.  

Syntetisk naturgas (SNG), eller biometan, är en sektor med stor potential
för WoodRoll®. Naturgas är ett globalt energislag för främst uppvärmning,
men i ökande utsträckning även för elproduktion. Infrastrukturen för
naturgas är väl utbyggd i stora delar av världen. Under senare år har en
medvetenhet, främst inom EU, om att öka andelen förnybart i naturgasnätet
noterats och ekonomiska stödprogram är på väg.

Lignin Eko är ett bolag som producerar lignin-baserad biomassa för
fjärrvärme samt processindustrin och är nu intresserade av att hitta nya
användningsområden för både lignin men även för andra returträprodukter
(spånskivor, byggnadsvirke, träfiberskivor etc.). Länk:
http://www.lignineko.lt/en/

 WoodRoll® har valts ut av Lignin Eko efter noggranna studier av bl.a.
Renewtec Report 008:2019 (LignoSys – systemstudie för småskalig termokemisk
omvandling av lignocellulosamaterial till biometan av Jörgen Held
(Renewable Energy Technology International AB) och Johanna Olofsson (Lunds
Universitet) där de vill utvärdera en förgasningsanläggning i Kedainiai,
Litauen.

För mer information, kontakta:
Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.

Cortus Energy har två anläggningar, en testanläggning i Köping (2011-) och
en industriell anläggning i Höganäs under idrifttagande. Cortus Energys
aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. Mangold
Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser

 

Bilaga

* Cortus Energy inleder samarbete med Lignin Eko

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.