Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-27

Cortus Energy AB: Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - juni 2019

      

Andra kvartalet 2019

* Rörelseresultatet uppgick till -13,3 (-8,8) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -14,2 (-9,3) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,01 (-0,02) SEK.
* Håkan Sigfridsson utsågs till ordinarie VD.
* Fördjupat samarbete med ABB för programmering av styrsystem
etablerat.
* Två stämningar har inkommit från Projektengagemang och juridisk
process är uppstartad.
* Teckningsoptionsprogrammet TO7 utföll med 63,3 MSEK före
emissionskostnader vilket motsvarar 97 % teckningsgrad.
* Aktieägardag genomfördes den 23 maj i Höganäs.
* Ordinarie årsstämma hölls den 28 maj.

Januari-Juni 2019

* Rörelseresultatet uppgick till -37,4 (-15,4) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -38,5 (-16,3) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,04 (-0,05) SEK.

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

             

* Lignin Eko från Litauen lägger ny beställning i bränsleprogrammet.
* Kundbesök från japan genomfördes under juli.
* Återbetalning av lån från Per-Olov Norberg.
* Diskussioner med flera potentiella leverantörer för SNG-teknik har
startats.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,
www.cortusenergy.se

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27 augusti 2019 kl. 08.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i
Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under
konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.
Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se

, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

* Cortus Energy jan - jun 2019

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.