Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Cortus Energy AB: Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - mars 2020

Första kvartalet 2020

* Rörelseresultatet uppgick till -21,4 (-24,1) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -22,2 (-24,3) MSEK.
Resultatet har belastats med nedskrivning av anläggningstillgångar
med 3,4 (14,4) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,02 (-0,02) SEK.
* Nytt patent beviljas för ren fossilfri råolja
* Lån har upptagits från styrelseledamöter om 30 MSEK och samtidigt
återbetalades ett tidigare upptaget lån om 12 MSEK.
* Styrelseledamot Maria Wetterstrand har meddelat att hon p g a
tidsbrist ej står till förfogande för omval vid årsstämman i maj
2020.
* Höganäsanläggningen har producerat den första ultrarena syngasen från
biomassa i industriell skala.
* Mariposa-projektet blev godkänt för BioMat-programmet vilket
möjliggör deltagande i auktioner om kontrakt för 20 åriga
elleveranser i Kalifornien. 

             

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

      - Ett Irlandsbaserat konsortium specialiserat på projektutveckling
och investeringar i bioenergi, har inkommit med en förfrågan avseende 2
anläggningar på sammanlagt 46 MW med placering i Frankrike och på Irland.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 28 april 2020 kl. 06.00 CET

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,
www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i
Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under
konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth
Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015
50, är bolagets Certified Adviser.

 

Bilaga

* Q1 2020 Cortus Energy AB

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.