Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-23

Cortus Energy AB: Delårsrapport för Cortus Energy AB (publ) januari - september 2018

 

Tredje kvartalet 2018

* Rörelseresultatet uppgick till -5,9 (-5,5) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,1 (-5,5) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,01 (-0,02) SEK.
* Projektet i Mariposa fick det viktigaste tillståndet, CUP
(Conditional User Permit), för att kunna genomföra projektet. Cortus
Energy projekterar vidare och söker finansiärer genom
samarbetspartnern Phoenix Energy, CA, USA.
* Aktien Obs-listades, se pressmeddelande 2018-08-27.
* En japansk intressent för vätgasproduktion blev den första
potentiella kunden att besöka anläggningen i Höganäs.

JANUARI – SEPTEMBER 2018

* Rörelseresultatet uppgick till -21,3 (-14,7) MSEK.
* Periodens resultat efter skatt uppgick till -22,4 (-14,8) MSEK.
* Periodens resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till
-0,06 (-0,07) SEK.

             

Upplysningar om väsentliga händelser efter periodens utgång

* En kallelse till extra bolagsstämma den 30 oktober har gått ut med
sista anmälningsdatum 24 oktober, se PM 2018-10-02.
* Idrifttagande av anläggningen i Höganäs har startats med utcheckning
av styrsystemet.
* Klimatklivet har godkänt slutrapporten för installationen i Höganäs
och därigenom slutbetalning av stöd för projektet.
* Fem unga ingenjörer har börjat i Höganäs inför driftsättningen.
* Projekteringen med Engie, se PM 2018-04-17, för en vätgasanläggning i
Frankrike har återstartats.
* Besök kring potentiella SNG projekt i Höganäs har kommit till oss
från Sverige, Finland, Frankrike och Japan. 

Denna information är sådan information som Cortus Energy är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2018 kl. 08.30 CET.

För mer information, kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.
Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified
Adviser.

Bilaga

* Cortus Energy AB - Januari - September 2018

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.