Du är här

2018-08-27

Cortus Energy AB: Stora tillkommande kostnader och förseningar för Höganäsprojektet leder Cortus Energy till en bristand...

Kista 2018-08-26

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har i uppförandet
av den första industriella WoodRoll® anläggningen hos Höganäs AB i Höganäs
under sommaren haft accelererande och betungande kostnadsökningar och
förseningar. Konsekvensen av detta är att det uppstår en prognostiserad
kassabrist före årets slut (november). Bolaget har under augusti fört
förhandlingar med Höganäs AB om deras möjlighet att dela bördan men någon
sådan lösning har ännu inte kunnat nås. Bolaget breddar ansträngningarna
för att lösa situationen och en nyemission kan inte uteslutas.  

Cortus Energy är generalentreprenör (EPC -contractor) för installationen i
Höganäs och därmed den part som ensam bär ansvaret för anläggningens
funktion, tidsåtgång för uppförandet och kostnader i projektet. Bolaget har
under projektets gång tvingats acceptera ökade kostnader och vissa
förseningar från några av leverantörerna av processutrustningar i huvudsak
utanför den modulära strukturen. Den enskilt största avvikelsen och med
långtgående konsekvenser är rörkonstruktion och struktur utanför modulerna.
Planerad leverans var i början av april men ännu denna dag har inte de
sista ritningsunderlagen kommit på plats. Delar av leveransen av
ritningsunderlag har haft sådan brister att externa parter har, för vår
räkning, tvingats rätta underlag som sedan itererats flera gånger innan
tillverkningen kunnat genomföras. Konsekvensen av detta är stora
tillkommande kostnader och förseningar. Kostnader för tillverkning har
dessutom påverkats av ökade materialkrav och därpå förlängda ledtider på
material från grossister. Förseningarna innebär också att
installationsentreprenaderna pågår in i oktober istället för att avslutas
under sommaren som var planerat. Bolaget har pö om pö fått rapporterat om
förseningar på dagar eller veckor men summerat över de gånga månaderna har
det lett till en ohållbar situation.

Bolaget har på baserat på detta tvingats investera sitt rörelsekapital i
projektet och har därför nu en akut situation där kassan inte räcker året
ut (november), p g a 6 månaders försening av färdigställandet. Bolaget
undersöker nu skyndsamt de till buds stående möjligheter och alternativ för
finansiering.

"Att välja lösningen med Indiska konstruktörer till vårt första WoodRoll®
-projekt är det sämsta beslut jag har varit med och fattat i hela mitt
yrkesliv. Jag känner stor skam över den uppkomna situationen som nu tvingar
oss till åtgärder som vi absolut inte har planerat för”. säger Rolf
Ljunggren, VD Cortus Energy.

För mer information, kontakta:

Rolf Ljunggren, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 27 augusti 2018 kl. 08.00 CEST.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken
vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en
rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den
patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna
energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll®
har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja
lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda.
Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.
Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified
Adviser.

Bilaga

* Cortus Energy - stora tillkommande kostnader för Höganäsprojektet

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.