Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-06

Cortus Energy offentliggör tillägg till prospekt

liggör tillägg till prospekt

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller ”Bolaget”) har upprättat ett
tilläggsprospekt till det prospekt som godkändes av Finansinspektionen den 28
april 2016 avseende företrädesemission av units i Bolaget. Tilläggsprospektet
är en del av och ska läsas tillsammans med prospektet. Tilläggsprospektet har
den 6 maj 2016 godkänts av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt
tillsammans med prospektet på Bolagets webbplats, www.cortusenergy.se.

Kista, 2016-05-06 14:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilläggsprospektet har
upprättats med anledning av att Bolaget den 2 maj 2016 genom pressmeddelande på
Bolagets hemsida www.cortusenergy.se, offentliggjorde att Bolaget ingått ett
avtal med Forest Energy (Kuni Umi Biomass Inc.) som markerar starten för ett
strategiskt samarbete för den japanska marknaden för småskalig elproduktion
baserad på biomassa.

Investerare som före offentliggörande av detta tilläggsprospekt har gjort en
anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av units i
företrädesemissionen har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om handel med
finansiella instrument rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två
arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, dvs. 10 maj 2016.
Återkallelse ska ske skriftligen till Partner Fondkommission AB, Lilla Nygatan
2, 411 09 Göteborg. Investerare som har anmält sig för teckning av units genom
förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej
återkallas kommer förbli bindande och om investerare önskar kvarstå vid sin
teckning av units behöver denne ej vidta några åtgärder. För fullständiga
villkor och övrig information om företrädesemissionen hänvisas till prospektet.

För ytterligare information:

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för
kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken
WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen
kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med
processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First
North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified
Adviser.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.