Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-11

CORTUS ENERGY: TAR LÅN AV STYRELSEORDFÖRANDE PER-OLOV NORBERG

STOCKHOLM (Direkt) Cortus Energy har tecknat avtal om ett lån på 12 miljoner
kronor från den 15 februari 2019 med en löptid på fyra till maximalt sex
månader. Syftet är att finansiera bolagets rörelsekostnader på kort sikt
eftersom de likvida medlen bara beräknas räcka till februari månads slut.

Det framgår av ett pressmeddelande där det även meddelas att bolagets
styrelseordförande Per-Olov Norberg har beslutat att träda in som långivare
istället för det externa bolag som tidigare kommunicerats.

Lånet löper med en ränta om 1 procent per månad. Det är lägre än det externa
alternativet, framhåller företaget.

"Med detta visar Cortus att bolagets huvudägare har fortsatt starkt engagemang
för bolagets framtid", heter det.

Lånet beräknas täcka merkostnaden i Höganäsprojektets slutfas samt de löpande
kostnaderna för bolagets övriga verksamhet till och med maj månad då utfallet
av teckningsoptionen samt nya affärer beräknas säkerställa
finansieringsbehovet därefter.

"I detta läge ses denna lösning som bästa alternativ för Cortus fortsatta resa
mot en lyckad introducering av den första förgasningsanläggningen i Höganäs,
samt uppstarten av Cortus samarbete med Swedish Biofuels gällande grönt
flygbränsle", skriver Cortus Energy.

En ränta på 1 procent per månad innebär en klart högre ränta mätt per år, som
är den vanligaste tidsperioden att ange ränta för.

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt