Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Cortus Energys företrädesemission kraftigt övertecknad

emission kraftigt övertecknad

Cortus Energy AB (publ) (”Cortus Energy” eller “Bolaget”) har slutfört den
företrädesemission av units som beslutades av årsstämman den 18 april 2016.
Teckningstiden löpte från och med den 2 maj till och med den 13 maj 2016.
Företrädesemissionen har övertecknats och tillför Bolaget cirka 10,9 MSEK före
emissionskostnader.

Kista, 2016-05-19 08:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --

Det slutliga resultatet visar att units motsvarande totalt 10 234 380 SEK
tecknades med företräde, motsvarande 93,8 procent av nyemissionen. Därutöver
inkom intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter om
motsvarande 12 321 298 SEK. Därmed tecknades totalt 22 555 678 SEK i
nyemissionen, vilket motsvarar 206,6 procent.

Genom företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 10,9 MSEK före
emissionskostnader, vilka kommer att uppgå till cirka 1 MSEK.

Tilldelning av units tecknade utan stöd av uniträtter erhåller meddelande om
tilldelning genom avräkningsnota som utsänds till respektive tecknare den 19
maj 2016. Units ska betalas i enlighet med instruktioner på avräkningsnotan.
Meddelande utgår endast till de som erhållit tilldelning av units.

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Cortus Energy med 10 917
366,80 SEK genom nyemission av 54 586 834 units. Efter nyemissionen uppgår
aktiekapitalet i Bolaget till 32 752 101,40 SEK, medan antalet aktier kommer
att uppgå till 163 761 503 stycken.

Betalda tecknade units (BTU) i företrädesemissionen handlas på Nasdaq First
North fram till dess att nyemissionen av registrerats av Bolagsverket och
kommer därefter att ersättas av aktier och teckningsoptioner av serie TO 5.

”Vi tackar aktieägarna och andra för det stora intresse de visat för
emissionen. Vi på Cortus kan nu fokusera på en första anläggning, i Sverige
eller Japan, samt verksamheten i Köping.” säger Rolf Ljunggren, VD.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Cortus Energy i
samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Rolf Ljunggren, VD

Tel: +46 (0)8 588 866 30

www.cortusenergy.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy erbjuder kostnadseffektiva och innovativa bioenergilösningar för
kraft- och processindustrier baserat på den patenterade förgasningstekniken
WoodRoll®. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen
kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med
processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First
North. Mangold Fondkommission AB, tel 08-503 015 50, är Bolagets Certified
Adviser.

Författare SSE

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.