Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-12-20

Crowdsoft: Kommuniké från extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology AB (publ)

Idag, den 20 december, hölls extra bolagsstämma i Crowdsoft Technology
AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av besluten. Besluten
fattades med erforderlig majoritet.

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade att ändra bolagsordningen i enlighet
med styrelsens förslag innebärande att aktiekapitalsgränser och
antalet möjliga aktier förändras.

Nyemission av aktier med företrädesrätt
Den extra bolagsstämman beslutade att genomföra nyemission med
företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med styrelsens
förslag.

Beslutet innebär i korthet att två befintliga aktier berättigar till
teckning av tre nya aktier till kurs 0,11 kronor. Avstämningsdag är
den 29 december, dvs registrerade aktieägare per den 29 december äger
rätt att teckna nya aktier med företrädesrätt. Teckning med stöd av
teckningsrätter sker genom samtidig kontant betalning av
teckningslikvid.

Teckningstid för emissionen är den 15 januari 2018 till och med den 30
januari 2018.

Handel med teckningsrätter kommer ske under perioden 15 januari 2018
till och med den 26 januari 2018.

Teckning av aktier kan även ske utan stöd av företrädesrätt. Detta
sker genom teckning på särskild teckningslista under perioden den 15
januari 2018 till och med den 30 januari 2018. Betalning för tecknade
och tilldelade aktier sker genom anvisningar på avräkningsnota.

Nyemissionen uppgår totalt till 56,9 miljoner kronor före
emissionskostnader. Emissionen är säkerställd till 52,0 miljoner
kronor genom åtaganden från garanter.

Nyemission av aktier med mot betalning med apportegendom eller genom
kvittning

Den extra bolagsstämman beslutade att genomföra nyemission mot
betalning med apportegendom eller genom kvittning i enlighet med
styrelsens förslag.

Beslutet innebär i korthet att 600.000.000 aktier emitteras. Rätt att
teckna de nya aktierna tillkommer endast aktieägare i Flowscape AB
vilka erhåller aktier, pro rata i förhållande till sin ägarandel av
Flowscape, i Crowdsoft Technology AB.

Styrelsen erhöll bemyndigande från den extra bolagsstämman att, längst
intill den kommande ordinarie årsstämman, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen, fatta
beslut om emission av aktier mot kontant betalning, eller med
betalning med apportegendom eller genom kvittning. Bemyndigandet
omfattar högst det antal aktier som motsvarar en sammanlagd
teckningslikvid om 20 000 000 kronor.

Stockholm i december 2017
Crowdsoft Technology AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Jönsson, VD Crowdsoft Technology AB (publ)
Tel. 070 - 765 66 21
E-post: anders.jonsson@crowdsoft.com
Hemsida: www.crowdsoft.com

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för
operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster
för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är
utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en
central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden.
Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala
investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft.
Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crowdsoft/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
http://mb.cision.com/Main/14268/2419553/770038.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.