Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-17

Crowdsoft: Valberedningens förslag

Valberedningens förslag till årsstämman, torsdagen den 18 maj 2017, i
Crowdsoft Technolgy AB

Årsstämman 2016 beslutade att utse följande personer som medlemmar i
valberedningen:

Fredric Forsman (ordförande)
Mats Dahlin
Bo Lindén

Antal styrelseledamöter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra (4)
styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter. Vidare föreslås att
Bolaget skall ha ett revisionsbolag som revisor, utan
revisorssuppleant.

Arvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode för kommande räkenskapsår
skall utgå med 100 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000
kr till övriga ledamöter. Under förutsättning att styrelsen väljs i
enlighet med styrelsens förslag kommer det totala styrelsearvodet för
kommande räkenskapsår att uppgå till 250 000 kr. Det föreslås vidare
att arvode till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att Henrik Tjernberg omväljs till ordförande
samt att Lena Torlegård och Lennart Gillberg väljs om som ordinarie
ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att Sverker Littorin väljs
in som ny ordinarie ledamot. Föreslås vidare att nuvarande revisor,
revisionsbolaget Örlings PricewaterhouseCoopers AB, omväljs.

Motivering för styrelseval

Crowdsoft Technology AB är ett kunskapsbaserat produktföretag med en
egenutvecklad plattform för att, samla in, styra, sortera och
samarbeta kring stora inflöden av information från privatpersoner,
medarbetare och andra intressenter. Valberedningens bedömning är att
bolagets styrelse ska representera en bredd i kompetens och
erfarenhet från utveckling av produktföretag, IT, kommunikation,
försäljning, distribution och marknadsföring.

Beslut om procedur för att utse ledamöter av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2017 utser valberedningens
ledamöter enligt väsentligen samma procedur som användes på
årsstämman 2016.

Stockholm i maj 2017
Valberedningen för Crowdsoft Technology

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Crowdsoft

Fredric Forsman, valberedningens ordförande

Tel +46 73 9787844

Email: fredric.forsman@vmsplay.com (fredric.forsman@vmaplay.com)

Kort om Crowdsoft Technology AB

Crowdsoft levererar en helt ny typ av kommunikationssystem för
operativt trygghets- och säkerhetsarbete som möjliggör stora vinster
för en rad olika typer av företag och organisationer. Systemen är
utformade med användarvänliga applikationer för smartphones och en
central serverlösning för koordinering av stora informationsflöden.
Affärsmodellen bygger på abonnemang, vilket innebär små initiala
investeringar för kunder och återkommande intäkter för Crowdsoft.
Aktien är listad på AktieTorget med kortnamn CROWD.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crowdsoft/r/valberedningens-forslag,c2267884
http://mb.cision.com/Main/14268/2267884/675926.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.