Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-30

Crown Energy: Crown Energy säljer fastigheten C-View i Luanda, Angola med vinst till ett försäljningspris om 575 MSEK eft...

Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy", "Bolaget") har idag signerat
avtal om försäljning av fastigheten C-View Smart Business Park
("C-View") i Luanda, Angola. Köparen är den angolanska staten, via
finansministeriet. Försäljningspriset motsvarar 575 MSEK efter
transaktionskostnader, före skatt och inflationskompensation och
betalas över tre år i totalt sex lika stora halvårsbetalningar.
C-View-fastigheten är skuldfri.

En process initierades under 2018 för att analysera olika kommersiella
alternativ för fastigheten C-View. Förhandlingar med den angolanska
staten har pågått i ungefär sex månader. C-View, som utgör en
väsentlig del av det totala tillgångsvärdet, skulle ha bidragit
väsentligt till den ekonomiska utvecklingen om den hade hyrts ut med
hög beläggningsgrad. Men med tanke på det nu överenskomna
försäljningspriset, innebär möjligheten att sälja fastigheten, ett
mycket bättre ekonomiskt utfall för Crown Energy. C-View förvärvades
2017 till ett pris motsvarande 371 MSEK och vid årsbokslutet 2018
värderades fastigheten till 421 MSEK. Försäljningspriset är 55
procent högre än anskaffningspriset, som betalades när Crown Energy
förvärvade ESI Group och dess fastighetsportfölj 2017.
C-View-transaktion kommer att säkra kapital för framtida
investeringar i nya projekt samt konsolidera vår fastighetsportfölj.

Transaktionen genomförs i angolanska Kwanza och betalningarna justeras
med en prisindexering baserad på officiell inflation.
Inflationskompensationen fastställs före den sista inbetalningen. De
årliga inbetalningarna ger ett positivt kassaflöde, motsvarande 192
MSEK i lokal valuta, med start i år. Bolaget kan välja att fördela
medel från försäljningen till moderbolaget eller behålla kontanter i
det angolanska dotterbolaget med syfte att investera i nya
fastigheter. Valet kommer att påverka den totala skattekostnaden
hänförlig till transaktionen. Det totala transaktionspriset, 19 541
miljoner Kwanza, omvandlas till USD och distribueras från Angola till
moderbolaget, om det alternativet väljs.

"Det här är en mycket bra affär för Crown Energy. Crown Energy är idag
skuldfritt och därför kommer betalningarna från försäljningen av
fastigheten att stärka vår kassa avsevärt under den kommande
treårsperioden. Denna affär motiverar också förvärvet av verksamheten
Asset Development and Management som vi slutförde 2017. Affären
representerar en vinst, före skatter och inflationsjusteringar, på
cirka 200 MSEK, jämfört med anskaffningspriset och bidrar till
kapital för framtida investeringar inom Asset Development and
Management, samt ligger i linje med vår verksamhetsmodell. Med tanke
på transaktionsprocessen har vi försökt att balansera nuvarande
uthyrning på ekonomiskt effektiva nivåer för att minska
transaktionskostnaderna, i avvaktan på en försäljning av
fastigheten", säger Andreas Forssell, VD, Crown Energy

Det angolanska finansministeriet kommer att få lagfart till
fastigheten år tre (3) efter att ha betalat hela köpeskillingen i sex
halvårsbetalningar. I årsbokslutet 2018 hade fastigheten en
beläggningsgrad på sex procent, baserat på tre hyresgäster, som nu
kommer att lämna fastigheten inom 12 månader från 30 april.

Avtalet är legalt bindande från och med idag och kommer nu att gå
igenom en formell registreringsprocess inom finansministeriet i
Angola. Denna process förväntas bli slutförd inom en månad från
signeringsdatumet.

Transaktionen kommer att påverka värderingen av C-View först i den
andra delårsrapporten 2019.

Denna information är sådan information som Crown Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
596/2014. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons
försorg, för offentliggörande den 30 april 2019 vid den tidpunkt som
är angiven av Crown Energys nyhetsdistributör Cision vid
publiceringen av detta pressmeddelande.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder
specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt
är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.
För mer information besök gärna www.crownenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crown-energy/r/crown-energy-saljer-fastighete...
https://mb.cision.com/Main/6587/2800836/1035135.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.