Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-12-30

Crown Energy: Crown Energy tar in 11 MSEK i en riktad emission villkorad av bolagsstämmas godkännande

Styrelsen i Crown Energy AB (publ) (”Crown Energy” eller ”Bolaget”) beslutade
igår om en riktad nyemission av högst 5,5 miljoner aktier till ett mindre
antal investerare om cirka 11 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Beslutet är villkorat av godkännande från extra bolagsstämma den 21 januari
2016. Emissionslikviden skall huvudsakligen användas till fortsatt drift av
Bolaget samt vidareutveckling av befintliga och eventuella nya projekt.

Styrelsen i Crown Energy har den 29 december 2015 beslutat om en riktad
nyemission av högst 5,5 miljoner aktier under förutsättning av extra
bolagsstämmas godkännande. Bolagsstämman beräknas hållas den 25 januari 2016.
Teckningskursen uppgår till 2 SEK per aktie. Teckningskursen har baserats på
den volymvägda genomsnittskursen för de senaste 18 handelsdagarna. Jämfört
med den volymvägda genomsnittskursen för denna period innebär teckningskursen
en rabatt med 19,4 procent och jämfört med stängningskursen den 28 december
2015 innebär teckningskursen en rabatt med 24,5 procent, vilket av styrelsen
har bedömts vara marknadsmässigt under rådande marknadsklimat och i
förhållande till andra alternativ som beaktats ur ett tids- och
kostnadsperspektiv. Emissionen tillför Crown Energy cirka 11 MSEK före avdrag
för emissionskostnader. Aktierna har tecknats av ett mindre antal
investerare. Emissionslikviden skall huvudsakligen användas till fortsatt
drift av Bolaget samt vidareutveckling av befintliga och eventuella nya
projekt.

Nyemissionen innebär en aktieutspädning om 9 procent i förhållande till det
totala antalet aktier efter emissionen. Emissionen medför att antalet aktier
i Crown Energy ökar med 5 500 000 aktier från totalt 55 547 373 aktier till
totalt 61 047 373 aktier, samt att aktiekapitalet ökar med cirka 159 500 SEK
från cirka 1 633 068,71 SEK till 1 792 568,71 SEK.

För Crown Energy AB

Styrelsen

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2015,
kl 08:30.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver
prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom
att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras
till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och
produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.