Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-12

Crown Energy: Delårsrapport januari-mars 2016

Första kvartalet – januari-mars 2016

* Ingen omsättning redovisas.
* Rörelseresultatet uppgick till -1 856 (-1 791) TSEK, vilka främst består i
personal- och övriga externa kostnader.
* Resultatet efter skatt uppgick till -4 073 (-2 827) TSEK, motsvarande -0,07
(-0,10) SEK per aktie.
* Investeringar i prospekterings-och utvärderingstillgångar uppgick till 1
639 (3 936) TSEK.

Viktiga händelser under kvartalet

* Den 26 januari 2016 godkände en extra bolagsstämma den riktade emission som
styrelsen föreslagit i december 2015. Emissionen riktade sig till ett
mindre antal investerare och aktieteckning pågick från den 30 december 2015
till den 31 januari 2016. Emissionen färdigställdes i februari 2016 och
tillförde Crown Energy 11 MSEK, före emissionskostnader. Totalt sett
tecknades 5 500 000 aktier.
* I mars 2016 erhöll Crown Energy ett slutligt godkännande från ansvarigt
departement i Madagaskar om att förlänga Manja-licensen fram 15 november
2019.

Ord från VD

Bästa Aktieägare och Investerare,

Vi har nu kommit en bit in i 2016, ett år som kommer att bli mycket spännande
för Crown Energy. Vi har hållit ett högt aktivitetstempo från slutet av förra
året och fortsatt fram till idag. Efter affär med Africa Energy i vårt
Sydafrika-projekt i slutet av förra året så har vi inlett 2016 med två
riktade emissioner som syftat till att ta Crown Energy in i framtiden med
helt nya resurser och med ett utökat kontaktnät som kommer att vara mycket
viktigt för oss. Med detta ska vi utverka den plan och strategi som vi
kommunicerat sedan tidigare. Det handlar således givetvis om att utveckla
tillgångarna men nu finns en helt annan styrka att faktiskt kunna genomföra
konkreta investeringar och aktiviteter. I skrivande stund genomförs de sista
stegen för att slutföra affären med Cement Fund som kommer in i Bolaget genom
en större riktad emission som tillför Crown Energy ett starkt
kapitaltillskott m.m.

Affärsmässiga vägval som inverkat på bolagets utveckling

Det förändringsarbete som inleddes under andra halvåret 2015 har starkt
bidragit till att vi kunnat genomföra ett par mycket intressanta
transaktioner. Dessa har och kommer fortsatt att få en stor inverkan på
Bolagets utveckling. De vägval som har gjorts har samtliga fokuserat på att
helt fokusera på att hitta partners för finansiering av fortsatt utveckling
av Bolagets tillgångar. Farm-out-avtal och starkare finansieringsbas är ett
måste för ett bolag inom prospektering idag. De partners som vi genomför
transaktioner med har alla gemensamt en tro på en fortsatt stärkning av
oljepriset på sikt och de är därför beredda att investera i oljesektorn nu.
Vår anpassning till detta scenario, dels i val och strategi för utvecklingen
av tillgångar och finansieringsstrategi har alltså mottagits väl. Till detta
har också organisationen anpassats för genomförande av sådana partnerskap
vilket också burit frukt.

Framtidsutsikter

I och med ovan nämnda transaktioner ser framtiden ljus ut för Bolaget. Så fort
emissionen kan slutföras så kommer Crown Energy att tillställas kapital som
tidigare inte funnits tillgång till i Bolagets historia. Möjligheten att
kunna arbeta offensivt med vetskap om att resursbasen finns är an mycket
viktig del för framtida värdetillväxt.

Finansiering

Avtal är ingått med en investerare om emission av aktier och warranter.
Årsstämman som hölls den 4 maj fattade enhälligt beslut om att genomföra
denna emission och när detta skrivs arbetar vi med att slutföra transaktionen
och därmed erhålla emissionslikviden. Bland annat håller ett prospekt på att
upprättas och skall godkännas av Finansinspektionen. När detta skett och
övriga emissionsadministrativa steg har uppfyllts så kan vi använda
emissionslikviden och därmed göra oss helt skuldfria gentemot våra
konvertibelinnehavare och vi har ett adekvat rörelse- och investeringskapital
för fortsättningen.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet med att kapitalisera på våra tillgångar
och därmed skapa värden för Er, våra aktieägare.

Andreas Forssell

VD Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) offentliggör ovan information enligt svensk lag om
värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016, kl.
08:30.

MER INFORMATION

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 120 66 150

+46 760 15 15 95

OM CROWN ENERGY

Crown Energy är ett internationellt olje- och gasbolag som bedriver
prospektering i Afrika och Mellanöstern. Värdetillväxt i bolaget skapas genom
att utveckla tillgångar i tidiga faser för att i en förlängning introduceras
till lämplig aktör inom olje- och gasindustrin för vidareutveckling och
produktion. För mer information besök gärna www.crownenergy.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.