Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-14

Crown Energy: Kommuniké från årsstämma i Crown Energy

Årsstämman 2019 i Crown Energy AB (publ) ("Crown Energy" eller
"Bolaget") hölls idag den 14 maj 2019 varvid aktieägarna fattade
följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i Crown Energy samt koncernresultaträkningen och
koncernbalansräkningen.

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt
årets resultat, totalt 1 604 406 734 kronor, balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan
styrelsesuppleanter. Beslutades att Bolaget ska ha ett registrerat
revisionsbolag som revisor.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot
skulle utgå med 150 000 kronor till styrelsens ordförande och med 75
000 kronor till övriga ledamöter, totalt 300 000 kronor, samt att
arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.
Styrelsearvodet är oförändrat från föregående år.

Till styrelseledamöter omvaldes Jean Benaim, Yoav Ben Eli, Alan
Simonian och Pierre-Emmanuel Weil. Pierre-Emmanuel Weil omvaldes som
styrelseordförande.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som Bolagets revisor.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat att auktoriserade
revisorn Bo Lagerström fortsätter som huvudansvarig.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att
fastställa i allt väsentligt samma riktlinjer som fastställdes på
årsstämman 2018.

Vänligen kontakta Andreas Forssell, VD, Crown Energy AB

+46 8 400 207 20
+46 760 15 15 95

Crown Energy är en internationell koncern som erbjuder
specialanpassade lösningar för bostäder, kontor och kringservice samt
är verksam inom olje- och gasprospektering i Afrika och Mellanöstern.
För mer information besök gärna www.crownenergy.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crown-energy/r/kommunike-fran-arsstamma-i-cro...
https://mb.cision.com/Main/6587/2813689/1045054.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.