Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-17

Crunchfish: Crunchfish AB, delårsrapport juli-september 2016

I detta pressmeddelande finns Crunchfish AB:s delårsrapport för
perioden juli-september 2016 bifogad i sin helhet. Crunchfish AB:s
delårsrapport finns även tillgänglig på bolagets hemsida
www.crunchfish.com. Härutöver har ingen information ändrats jämfört
med tidigare kommunicerad information avseende delårsrapport
juli-september 2016, publicerad 2016-11-17 klockan 08:30 CET.

Kvartalet i korthet

· Omsättningen uppgick till 218 (502 )TSEK
· Resultatet före skatt uppgick till -2 726 (- 2 034) TSEK
· Resultatet per aktie uppgick till -0,25 (-1,92) SEK
· Bolagets soliditet uppgår per 2016-09-30 till 9,0 (72,8) %
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 010 (-1
559) TSEK

Väsentliga händelser under perioden

· Den Fondemission och split av aktien som beslutades på årsstämman
2016-06-20 har registrerats av Bolagsverket den 23 augusti 2016.

· Befintliga aktieägare har lämnat lån om totalt 6 650 TSEK till
bolaget i syfte att säkerställa driften fram till och med den
nyemission och börsintroduktion som genomfördes i november 2016

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Crunchfish har genomfört en ägarspridning genom att erbjuda
allmänheten i Sverige att teckna aktier i bolaget. Anmälningsperioden
pågick under perioden 17 oktober till 28 oktober 2016 och emissionen
blev övertecknad. Genom nyemissionen samt konvertering av
konvertibellån har bolagets egna kapital netto efter
emissionskostnaderna ökat med 59,7 MSEK. Efter ovanstående
transaktioner uppgår bolagets soliditet till ca 90 %.

· Genom nyemissionen har bolagets likvida medel ökat med 53,5 MSEK.
I samband med nyemissionen har lån från aktieägare återbetalats med
5,8 MSEK, varför nettoökningen av likvida medel uppgår till 47,7
MSEK.

· Den 11 november 2016 har bolagets aktie tagits upp för handel på
Nasdaq First North.

· Det första patentet inom AR har blivit beviljat i Sverige.
Crunchfish har redan 10 beviljade svenska patent inom geststyrning
och ytterligare 12 patentansökningar inom AR.

För ytterligare information, kontakta:

Joakim Nydemark, VD

Epost: joakim.nydemark@crunchfish.com

Telefon: 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 november 2016
kl.08.30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crunchfish/r/crunchfish-ab--delarsrapport-juli...
http://mb.cision.com/Main/14959/2125008/591312.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.