Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

Crunchfish: CRUNCHFISH AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI - DECEMBER 2018

BLIPPIT STÅR INFÖR ETT GENOMBROTT OCH GESTSTYRNINGEN GÅR IN I FLERA
KOMMERSIELLA KUNDPROJEKT

Crunchfishs bokslutskommuniké finns tillgänglig i sin helhet som
bilagt dokument och på bolagets webbplats, www.crunchfish.com

Koncernens Okt-Dec 2018 Okt-Dec 2017 Helår 2018 Helår 2017
siffror i
korthet
Omsättning, SEK 2 132 707 1 942 618 3 509 946 3 203 433
Resultat före -5 567 540 -5 005 244 -22 016 858 -20 770 037
skatt, SEK
Resultat per -0,26 -0,32 -1,30 -1,35
aktie, SEK
Soliditet, % 86,3 84,5 86,3 84,5
Kassa vid 21 362 235 21 163 587 21 362 235 21 163 587
periodens
utgång, SEK

Väsentliga händelser under perioden

· Fördjupat samarbete med kinesiska AR-partnern LLVision. De kommer
att erbjuda programvara för gestinteraktion som standard i sin nya
AR-plattform. De två första kunderna på plattformen är Digital China,
en av Kinas större IT-leverantörer och Siveco China, utvecklare av
smart teknik för drift och underhåll av infrastruktur och
industrianläggningar.

· Crunchfish och finska RealMax Oy tecknade ett samarbetsavtal som
innebär att AR-glasögontillverkaren RealMax får rätten att integrera
och demonstrera Crunchfishs geststyrningsteknologi i sina RealWear
produkter. Partnerskapet stärker ytterligare Crunchfishs globala
nätverk av AR-partners och positionen som en av de ledande
leverantörerna av geststyrning inom Augmented Reality.

· En ny generation av Crunchfishs geststyrningsprogramvara har
lanserats vilken är speciellt framtagen för en intuitiv interaktion
med AR-glasögon.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Crunchfish utökar samarbetet med världens fjärde största
mobiltelefontillverkare - OPPO. Inom ramen för ett tilläggsavtal
kommer mobiltelefoner under varumärkena OPPO och Realme att använda
Crunchfishs mjukvara för geststyrning. Avtalet löper under ett år med
möjlighet till förlängning. Tilläggsavtalet inkluderar en licens för
användning av några fördefinierade gester inom ett specifikt
applikationsområde och initiala ordervärdet är 200,000 USD.

· Crunchfish och ClearOn lanserar genom det gemensamma bolaget
Blippit en smidig lösning för Swish betalningar i dagligvaruhandeln.
Blippits lösning bygger på en ny appterminal och ClearOns online
clearing-tjänst som finns i 20 000 kassor i dagligvaru- och
servicehandeln. Swish-användaren betalar genom att blippa mobilen mot
appterminalen, som är utvecklad av Crunchfish.

· Crunchfish står inför genombrott inom både AR och mobil handel.
För att fullt ut ta vara på möjligheterna och skapa ytterligare kraft
för kommersialiseringen i Blippit samtidigt som en ökad
marknadsbearbetning inom AR i USA och Asien föreslår styrelsen en
nyemission under våren.

VD Joakim Nydemarks kommentar

De kommersiella projekten inom AR är viktiga milstolpar

Vi upplever en tilltagande mognadsgrad på AR-marknaden med nya
pilotprojekt och efterföljande kommersiella utrullningar. Vi
fortsätter att ta position genom nya partners och kommersiella
kundprojekt, samtidigt som vi ser att företag i allt högre
utsträckning ser AR som en avgörande komponent i sin digitalisering.
Att befästa användningen av vår geststyrningsteknologi i kommersiella
AR-projekt med positiv återkoppling från slutanvändarna har under
perioden varit en viktig milstolpe mot tillväxt och lönsamhet.

Lanseringen med Swish är ett genombrott

Kommersialiseringen av vår mobile proximity teknologi är i full gång
inom ramen för bolaget Blippit. Samarbetet mellan Crunchfish och
ClearOn samt bildandet av Blippit är väldigt viktiga steg och genom
integrationen med Swish gör vi ett genombrott då vi möjliggör
ihopkopplingen av drygt 6,5 miljoner Swish-användare och 20 000
kassor i svenska dagligvaru- och servicehandeln.

Det är min övertygelse att envishet och hårt arbete i längden betalar
sig och jag hoppas vi nu ska kunna börjar skörda frukterna av de
ansträngningar och investeringar vi gjort i produktutveckling,
partnerskap och ökad sälj- och marknadsföringskraft de senaste åren.

För ytterligare information, kontakta:

VD Joakim Nydemark, epost: ir@crunchfish.com, telefon: 0706 35 16 09

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se,
telefon 040-615 14 10

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2019.

Om Crunchfish - crunchfish.com

Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade
interaktionslösningar för augmented reality och mobil handel. Inom AR
erbjuder bolaget mjukvara för geststyrning av AR-glasögon och annan
konsumentelektronik. Mjukvaran är en av de ledande i världen och
finns i tiotals miljoner enheter på marknaden genom kunder som OPPO,
Epson och Lenovo. Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i
dotterbolaget Crunchfish Proximity med fokus på närhetsbaserad
interaktion. Med egenutvecklad appterminal och mjukvara möjliggörs
blippbar kuponginlösen och betalning. Kommersialiseringen görs i
samarbete med ClearOn i det gemensamma bolaget Blippit. Crunchfish är
noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010
med huvudkontor i Malmö.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crunchfish/r/crunchfish-ab--publ--bokslutskomm...
https://mb.cision.com/Main/14959/2740506/990620.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.