Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-17

Crunchfish: Crunchfish beviljas ytterligare amerikanskt patent för uppfinning som kan användas för att begränsa smittspr...

Crunchfish AB ("Crunchfish") har av United States Patent and Trademark
Office (USPTO) beviljats patent (Notice to Grant) US 10/551 472
avseende sporadisk och synkroniserad beacontransmission. Teknologin
möjliggör regelbunden återuppväckning av passiva mobilanvändare med
mobilen i nedsläckt läge i syfte att kunna identifiera dem och även
deras position i de fall när beaconsändaren är stationär. Dessa
sändare kan exempelvis användas på publika platser, kontor eller i
hem för att registrera hur länge någon med smitta befunnit sig i
närheten av andra. Patentet har tidigare även beviljats i Sverige och
patentansökan har även lämnats in i EU. Patenträttigheten gäller till
november 2036.

Uppfinningen
Beaconteknologi utvecklades ursprungligen för stationära sändare som
kontinuerligt sänder ut en bluetoothsignal som kan upptäckas av
mobiler som befinner sig i närheten. Idag kan även mobiler agera
beaconsändare. När en mobil registrerar en beaconsignal, startas ett
skanningprogram i mobilen. Eftersom detta program påverkar mobilens
strömförbrukning bör man begränsa hur ofta detta skanningprogram
körs. I Apples mobila operativsystem iOS görs detta direkt av
operativsystemet genom att kräva att en mobil måste ha befunnit sig
utanför beaconsignalens räckvidd under en viss tidsperiod för att
användaren skall kunna bli upptäckt på nytt genom att
skanningprogrammet körs igen.

För att möjliggöra för mobiler på iOS skall kunna återuppväckas, även
om de stannar inom beaconsignalens räckvidd, föreslår denna
uppfinning en sporadisk och synkroniserad beacontransmission, där
beaconsignalen regelbundet stängs av tillräckligt länge för att
skanningprogrammet åter skall exekvera när beacontransmissionen
återupptas.

Begränsning av covid-19-smittspridning
Det är ett enormt fokus i hela världen på att hitta tekniska lösningar
som kan begränsa smittspridningen av covid-19. Nu när länder skall
öppna upp sina samhällen igen efter karantänen inträder en fas där
upptäckt och begränsning av smittspridning kommer att vara viktigt.
Många länder har utvecklat mobila appar där användare kan registrera
om de är sjuka för att kunna varna för och spåra eventuell
smittspridning. Apple och Google annonserade gemensamt
(https://www.apple.com/newsroom/2020/04/apple-and-google-partner-on-covid...)
så sent som i fredags en gemensam satsning på att tillhandahålla ett
nytt bluetooth-framework till dessa typer av nationella
smittspridningsappar. Även om tekniska lösningar inte kommer att lösa
världens smittspridningsproblem kommer denna typ av teknologi vara
ett redskap i kampen mot smittspridning, se
https://www.wired.com/story/apple-google-contact-tracing-wont-stop-covid....

Crunchfish har utvecklat mjukvara för sociala applikationer byggd på
bluetooth-baserad beacon-teknologi under varumärket aBubbl. Under
2020 har Crunchfish även breddat aBubbl-teknologin för att även vara
applicerbar för mobil betalning. Med prioritet så långt tillbaka som
2014-2016 har Crunchfish även byggt upp en stark IP-portfölj där
flera uppfinningar som beviljats patent även skulle kunna användas
för att begränsa covid-19-smittspridning. Dessa uppfinningar har även
beviljats patent på den amerikanska marknaden som utöver uppfinningen
i detta pressmeddelande är:

https://www.crunchfish.com/investors/pressmeddelanden/crunchfish-erhalle...

https://www.crunchfish.com/investors/pressmeddelanden/crunchfish-erhalle...

https://www.crunchfish.com/investors/pressmeddelanden/crunchfish-erhalle...

"Att ha dessa patent beviljade på den amerikanska marknaden är
intressant, eftersom många av världens största applikationsbolag
kommer från USA. Crunchfish hade blivit oerhört glada över om vår
aBubbl-teknologi kunde hjälpa till att begränsa spridningen av
covid-19. Möjligheten för oss ligger främst i att fler
applikationsbolag kommer att förstå hur förträfflig vår
närhetsbaserade aBubbl-teknologi är för en mängd olika
användningsområden. Detta patent lämpar sig exempelvis utmärkt för
att hålla reda på var både människor och mobil kontorsutrustning
befinner sig i stora kontorsmiljöer. Men vi kan också ge
applikationer möjlighet att upptäcka eller kommunicera med en utvald
grupp av människor som befinner sig på en mässa eller ge handlare nya
möjligheter att marknadsföra till dem som just nu befinner sig i
butiken", säger Joachim Samuelsson, VD för Crunchfish.

Det framework som Apple och Google nyligen har föreslagit inkräktar
dock inte, så vitt vi kan förstå, på något av våra ovanstående
patent. Det beror på att Apples och Googles framework inte
vidarebefordrar någon information till en central server, utan den
registreras enbart lokalt i mobilen av integritetsskäl. Att samla
information i en molnserver är ett grundläggande särdrag i Crunchfish
teknologi, vilket är värdefullt för att kunna bygga centrala
applikationer som snabbt skall analysera och agera på den insamlade
datan.

Crunchfish aBubbl-lösning finns färdigutvecklat och kan integreras i
appar på både iOS eller Android. För att snabba upp datainsamlingen
till nationella smittspridningsappar skulle Crunchfish aBubbl-lösning
kunna integreras i en eller flera appar med stor spridning på
marknaden i syfte att snabbt få stor datainsamling inom landet till
användning för den nationella appen mot smittspridning.

Crunchfishs patentportfölj
Crunchfish har, nationellt och internationellt, 63 aktiva patent och
patentansökningar inom två teknologiområden - närhetsbaserad
teknologi och geststyrning. Inom närhetsbaserad teknologi finns 20
unika uppfinningar av vilka 15 har beviljats patent på någon marknad.
Inom geststyrningen har 11 av 12 blivit beviljade patent. Bolaget
äger samtliga sina patent och patentansökningar utan begränsningar.

Crunchfish strategi är att skydda bolagets teknologi på alla
geografiska marknader som bedöms vara av betydelse. Crunchfish har
för avsikt att utöka sin patentportfölj kontinuerligt till utvalda
marknader och genom nya uppfinningar inom både geststyrning och
förstärkt verklighet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Samuelsson, VD Crunchfish
+46 708 46 47 88
joachim.samuelsson@crunchfish.com

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 17 april 2020.

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost:
ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Om Crunchfish - crunchfish.com

Crunchfish utvecklar och marknadsför interaktionslösningar för mobil
betalning i fysisk miljö. Crunchfishs närhetsbaserade teknologi
kopplar kundens mobil till en betalväxel i en point-of-sale terminal
hos handlaren och har även patentsökt uppfinningen att betala när
kunden och handlaren inte är uppkopplad mot betaltjänsten.
Lösningarna marknadsförs till betalappar, kassaleverantörer och
handlare i Sverige och Indien, samt nyligen också till
multinationella företag.

Bolaget utvecklar också interaktionslösningar baserad på geststyrning
och har den teknologin integrerad i miljontals smarta mobiler på
marknaden. Idag fokuseras utvecklingen av geststyrning mot smarta
AR-glasögon.

Crunchfish har säte och huvudkontor i Malmö. Bolaget har även kontor i
Stockholm och representation i Indien. Bolaget bedriver sina affärer
från två helägda dotterbolag, Crunchfish Proximity för närhetsbaserad
teknologi till mobil betalning och Crunchfish Gesture Interaction för
geststyrning till smarta AR-glasögon. Crunchfish grundades 2010 och
har idag 23 anställda.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crunchfish/r/crunchfish-beviljas-ytterligare-...
https://mb.cision.com/Main/14959/3090550/1231139.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.