Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Crunchfish: Crunchfish offentliggör delårsrapport för perioden januari - september 2019

Crunchfish AB offentliggör idag delårsrapport för det tredje kvartalet
samt de första nio månaderna 2019. Delårsrapporten finns tillgänglig
som bilagt dokument samt på bolagets hemsida (www.crunchfish.com).
Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten.

+----------------+------------+------------+------------+------------+
|Koncernens | 2019-07-01| 2018-07-01| 2019-01-01| 2018-01-01|
|siffror i | | | | |
|korthet | | | | |
+----------------+------------+------------+------------+------------+
| | 2019-09-30| 2018-09-30| 2019-09-30| 2018-09-30|
+----------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | | |
+----------------+------------+------------+------------+------------+
|Omsättning (SEK)| 2 599 994| 928 605| 9 038 623| 1 377 239|
+----------------+------------+------------+------------+------------+
| Resultat före | -6 624 195| 4 668 250| -19 808 510| -16 449 318|
|skatt (SEK) | | | | |
+----------------+------------+------------+------------+------------+
| Resultat per | -0,26| -0,30| -0,81| -1,07|
|aktie (SEK) | | | | |
+----------------+------------+------------+------------+------------+
| Soliditet (%) | 84,9| 73,1| 84,9| 73,1|
+----------------+------------+------------+------------+------------+
| Kassa vid | 19 464 804| 7 142 828| 19 464 804| 7 142 828|
|periodens utgång| | | | |
|(SEK) | | | | |
+----------------+------------+------------+------------+------------+

VD Joakim Nydemark kommenterar

"Genom vår nya partner LogistiVIEW etablerar sig Crunchfish på
logistikmarknaden. Logistik är ett område som framgångsrikt börjat
integrera AR i arbetsflödet och som har stor tillväxtpotential. Inom
mobil handel har vi gjort appterminalen redo för massproduktion.
Parallellt har vi under det tredje kvartalet etablerat en
tjänsteverksamhet, vilken möjliggör större bearbetning av den lokala
svenska marknaden. Med tjänster som nytt affärsområde, samt fortsatt
marknadsbearbetning inom AR och mobil handel, har Crunchfish de rätta
verktygen för tillväxt."

Väsentliga händelser under perioden

· Crunchfish generaliserar mobilbetalning med Blippits appterminal
genom utveckling av ny mjukvara för kassasystem. Detta öppnar upp en
betydligt större marknad eftersom Blippit kan bearbeta hela marknaden
genom de kassaleverantörer som önskar erbjuda appbetalning som
betaltjänst.

· Crunchfish Proximity rekryterar Bo Lennselius som projektledare
för Blippit. Bo har lång erfarenhet av affärsutveckling och kommer
att bli en nyckelresurs i utrullningen av Blippit.

· Crunchfish och 0glasses ingår samarbete avseende geststyrning i
AR-glasögon. Målsättningen är att inkludera geststyrning som standard
i bolagets kommande AR-glasögon.

· Crunchfish skapar nytt affärsområde för bolagets produkt- och
kompetensnära tjänster. Etableringen av tjänsteverksamhet kommer
bl.a. möjliggöra att i större utsträckning än tidigare bearbeta den
svenska marknaden.

· Crunchfish ingår avtal med amerikanska LogistiVIEW om att
integrera bolagets geststyrningsteknologi i LogistiVIEWs produkter.
Avtalet är ett viktigt steg på den amerikanska marknaden.

· Crunchfish Proximity levererar releasekandidat av appterminalen
till Blippit. Releasekandidaten kommer att användas vid alla
regulatoriska test som genomförs för att Blippit skall äga rätt att
CE-, FCC- och Bluetooth-märka appterminalen. Detta är första steget
för att kunna massproducera appterminalen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· Crunchfishs delägda dotterbolaget Blippit reviderar
utrullningsplanen för appterminalen. Vidare meddelas att Blippit har
genomfört en marknadsstudie och inlett dialoger med kassaleverantörer
och betalningsappar på den indiska marknaden.

· Crunchfish ingår avtal med Seerslab, som är verksamma på den
koreanska och amerikanska marknaden. Avtalet innebär att Seerslab
blir återförsäljare av Crunchfishs mjukvara för geststyrning.
Seerslab har utvecklat en AR/VR-plattform där Crunchfishs
geststyrning kommer att erbjudas som en integrerad komponent.

Videopresentation av halvårsrapporten
Crunchfish har tillgängliggjort en videopresentation av
delårsrapporten där VD Joakim Nydemark och styrelseordförande Joachim
Samuelsson ger sin syn det tredje kvartalet 2019. Videopresentationen
finns tillgänglig här: https://youtu.be/wBEXjDLZcN4

För mer information kontakta:
Joakim Nydemark, VD Crunchfish
+46 706 35 16 09
ir@crunchfish.com

Västra Hamnen Corporate Finance AB är Certified Adviser. Epost:
ca@vhcorp.se. Telefon +46 40 200 250.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 november 2019.

Om Crunchfish - crunchfish.com
Crunchfish AB ("Crunchfish") utvecklar och marknadsför patenterade
interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality.
Verksamheten kring mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish
Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad
appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och
betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det
gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för
geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran
är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på
marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är
noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan 2016. Företaget
grundades 2010 med huvudkontor i Malmö.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crunchfish/r/crunchfish-offentliggor-delarsra...
https://mb.cision.com/Main/14959/2961052/1140935.pdf
https://mb.cision.com/Public/14959/2961052/a60cae473a2b7ab9.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.