Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-10-14

Crunchfish: Crunchfish offentliggör prospekt avseende nyemission av aktier inför notering på Nasdaq First North

Pressmeddelande, Malmö den 14 oktober 2016 - Styrelsen i Crunchfish AB
(publ) ("Crunchfish" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt
avseende nyemission av aktier inför notering av Bolagets aktier på
Nasdaq First North med planerad första handelsdag 11 november 2016.
Prospektet har idag godkänts av Finansinspektionen.

Prospektet, sammanfattning på svenska och engelska samt
anmälningssedel finns under teckningstiden tillgängliga på Crunchfish
hemsida, crunchfish.com/ir och på Västra Hamnen Corporate Finance
hemsida www.vhcorp.se.

För mer information, vänligen kontakta

Joachim Samuelsson, ordförande i Crunchfish
Telefon: 070-848 47 88
E-post: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i
vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och
personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har
offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa
sådana legala restriktioner.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller
distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA,
Kanada, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land
där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala
restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller
vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid
med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna
anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från
1933 ("Securities Act") eller tillämpliga lagar i andra
jurisdiktioner.

I de EES--medlemsländer som har implementerat direktiv 2003/71/EG
(tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något
medlemsland, "Prospektdirektivet"), frånsett Sverige, Danmark och
Storbritannien, är detta pressmeddelande endast riktat till
kvalificerade investerare, enligt definitionen i Prospektdirektivet,
i sådana medlemsländer (eller andra personer till vilka ett
offentligt erbjudande av värdepapper lagligen kan riktas enligt
Prospektdirektivet).

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller
ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med
aktier i Crunchfish AB (publ). Inbjudan till berörda personer att
teckna aktier i Crunchfish AB (publ) kommer endast att ske genom det
prospekt som Crunchfish AB (publ) avser att offentliggöra, vilket
bl.a. kommer att innehålla redovisningshandlingar samt information om
Crunchfish AB (publ) styrelse och revisorer.

De nya aktierna kommer inte att registreras enligt Securities Act
eller någon provinslag i Kanada och får inte överlåtas eller erbjudas
till försäljning i USA eller Kanada eller till person med hemvist där
eller för sådan persons räkning annat än i sådana undantagsfall som
inte kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag
i Kanada.

Denna information är sådan information som Crunchfish AB (publ) är
skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och
lagen om värdepappersmarknad. Informationen lämnades för
offentliggörande fredagen den 14 oktober 2016 kl. 10.00.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/crunchfish/r/crunchfish-offentliggor-prospekt-...

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.