Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-12

Crunchfish: Offentliggörande av memorandum och inbjudan till investerarträff

Styrelsen i Crunchfish AB (publ) ("Crunchfish" eller "Bolaget") har
upprättat ett memorandum avseende den företrädesemission som
offentliggjordes den 14 februari 2019. Memorandumet kommer att finnas
tillgängligt på Crunchfishs webbplats (www.crunchfish.com
(https://www.crunchfish.com/investors/bolagsstyrning/)) samt Västra
Hamnen Corporate Finance hemsida (www.vhcorp.se).

Med anledning av föreliggande företrädesemission bjuder Crunchfish
härmed in till investerarträff måndagen den 18 mars 2019 i Bolagets
lokaler.

Program:

· 17.30 Välkomstmingel och lättare förtäring
· 18.00 Presentation

Tid: 18 mars klockan 17.30 - 19.00

Plats: Crunchfish AB, Media Evolution City, Stora Varvsgatan 6A,
Malmö.

Anmälan: Anmäl din medverkan till anmalan@crunchfish.com senast
fredagen den 15 mars 2019.

Presentationen kommer filmas och göras tillgänglig på Crunchfishs
webbplats (www.crunchfish.com) efter presentationens avslutande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joachim Samuelsson, styrelseordförande
Telefon: 0708 464 788
Epost: joachim.samuelsson@crunchfish.com

Joakim Nydemark, VD
Telefon: 0706 351 609
Epost: ir@crunchfish.com

Certified Adviser: Sedermera Fondkommission, epost: ca@sedermera.se,
telefon 040-615 14 10

Om Crunchfish AB
Crunchfish AB utvecklar och marknadsför patenterade
interaktionslösningar för mobil handel och augmented reality.
Verksamheten kring Mobil handel bedrivs i dotterbolaget Crunchfish
Proximity med fokus på närhetsbaserad interaktion. Med egenutvecklad
appterminal och mjukvara möjliggörs blippbar kuponginlösen och
betalning. Kommersialiseringen görs i samarbete med ClearOn i det
gemensamma bolaget Blippit. Inom AR erbjuder bolaget mjukvara för
geststyrning av AR-glasögon och annan konsumentelektronik. Mjukvaran
är en av de ledande i världen och finns i tiotals miljoner enheter på
marknaden genom kunder som OPPO, Epson och Lenovo. Crunchfish är
noterat på Nasdaq First North sedan 2016. Företaget grundades 2010
med huvudkontor i Malmö.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att
förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier,
teckningsrätter eller andra värdepapper som emitterats av Crunchfish
i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt.
Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Crunchfish att ske
genom det memorandum som Bolaget kommer offentliggöra i samband med
teckningsperiodens början. Detta pressmeddelande får inte
offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller
indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada,
Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland, eller i något annat land där
sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner,
eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra
åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta
pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på
sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära
sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott
mot tillämplig värdepapperslagstiftning. De teckningsrätter, betalda
tecknade aktier, aktier eller andra värdepapper som beskrivs i detta
meddelande har inte och kommer inte att registreras i enlighet med
den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933
("Securities Act") och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA
utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering
enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig
värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att
registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt
erbjudande av värdepapper i USA. Detta meddelande distribueras och
riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i)
professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande
Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med
hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen
kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern
(alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer").
Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller
förlita sig på informationen i detta meddelande. En investering eller
investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för
Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta
Personer. Personer som sprider detta meddelande måste själva
säkerställa att sådan spridning är tillåten.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/crunchfish/r/offentliggorande-av-memorandum-o...
https://mb.cision.com/Main/14959/2761244/1005941.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.