Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-07-22

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport andra kvartalet 2021

                    
ANDRA KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 26 % till 37,5 MSEK (50,4) - i jämförbara valutor, en minskning med 16 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 6,6 MSEK (5,9), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 18 % (12)
    - Justerad för jämförelsestörande poster, uppgick EBIT-marginalen till 5 % (12)
 • Periodens resultat uppgick till 6,1 MSEK (6,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,48)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 7,2 MSEK (-9,8), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)


DELÅRET JANUARI - JUNI 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 46 % till 68,9 MSEK (127,5) - i jämförbara valutor, en minskning med 39 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 7,3 MSEK (32,6), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om totalt +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) minskade till 11 % (26)
    - Justerad för jämförelsestörande poster, uppgick EBIT-marginalen till 4 % (26)
 • Periodens resultat uppgick till 2,9 MSEK (24,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 SEK (1,93)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 0,3 MSEK (-5,0), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)


PROGNOS TREDJE KVARTALET 2021 - HELÅR 2021
Bolagets nettoomsättning i det tredje kvartalet 2021 bedöms bli mellan 35 och 40 MSEK (38,3). Helåret 140 – 160 MSEK (200,8).

                            
                       
PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CET). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 566 427 07
  UK +44 333 300 92 61
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q2-2021. Länken finns även på www.ctt.se                                                                                                                                                                                                                                                        

För ytterligare information:


Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se
 
Markus Berg, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 072-230 33 88 eller e-post: markus.berg@ctt.se

Om CTT Systems


CTT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem till flygplan. Vi drivs av att flygbolag och flygindustrin ska lösa flygplanets fuktparadox med alldeles för torr kabinluft och alldeles för mycket fukt i flygplanskroppen, vilket medför uttorkning för alla ombord och extravikt i planet med större miljöpåverkan som följd. CTT erbjuder luftfuktare och avfuktare som finns för efterinstallation och tillval vid nytillverkning i kommersiella flygplan samt till privatflygplan. För mer information om CTT och hur produkter för aktiv fuktreglering gör flyget lite mer hållbart och väsentligt mer angenämt, besök gärna: www.ctt.se

Denna information är sådan information som CTT Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-07-22 08:00 CEST.

Bifogade filer


CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2021

Författare MFN