Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-10-28

CTT Systems AB (publ.) - Delårsrapport tredje kvartalet 2021


TREDJE KVARTALET 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 5 % till 40,2 MSEK (38,3)
    -  I jämförbara valutor, en ökning med 10 %
 • Rörelseresultat (EBIT) ökade till 11,5 MSEK (6,4)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 29 % (17)
 • Periodens resultat uppgick till 7,0 MSEK (5,0)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,56 SEK (0,40)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 9,6 MSEK (-4,7)

DELÅRET JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen minskade med 34 % till 109,1 MSEK (165,9)
    -  I jämförbara valutor, en minskning med 27 %
 • Rörelseresultat (EBIT) minskade till 18,8 MSEK (39,0)
    -  Inkluderat jämförelsestörande poster om totalt +4,8 MSEK (0,0)
 • Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) minskade till 17 % (23)
    -  Justerad för jämförelsestörande poster, en minskning till 13 % (23)
 • Periodens resultat uppgick till 9,9 MSEK (29,2)
 • Resultat per aktie uppgick till 0,79 SEK (2,33)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 9,9 MSEK (-9,7)
    -  Inkluderat jämförelsestörande poster om +9,1 MSEK (0,0)

PROGNOS FJÄRDE KVARTALET 2021 – HELÅR 2021

Bolagets nettoomsättning i det fjärde kvartalet 2021 bedöms bli mellan 40 och 45 MSEK (34,9), samt bedöms till mellan 149 – 154 MSEK (200,8) för helåret.


PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN

 • En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl 09:30 (CEST). Delårsrapporten presenteras av Torbjörn Johansson, VD.
 • För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
  SE +46 8 505 583 74
  UK +44 333 300 92 63
 • Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-q3-2021
 • Länken finns även på www.ctt.se

För ytterligare information:


Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller e-post: torbjorn.johansson@ctt.se
 
Markus Berg, CFO, CTT Systems AB.
Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 072-230 33 88 eller e-post: markus.berg@ctt.se

Om CTT Systems


CTT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem till flygplan. Våra produkter löser flygplanets fuktparadox med alldeles för torr kabinluft och alldeles för mycket fukt i flygplanskroppen, vilket medför uttorkning för alla ombord och extravikt i planet med större miljöpåverkan som följd. CTT erbjuder luftfuktare och avfuktare som finns för efterinstallation och tillval vid nytillverkning i kommersiella flygplan samt till privatflygplan. För mer information om CTT och hur produkter för aktiv fuktreglering gör flyget lite mer hållbart och väsentligt mer angenämt, besök gärna: www.ctt.se

Denna information är sådan information som CTT Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2021-10-28 08:00 CEST.

Bifogade filer


CTT Systems AB Delårsrapport Q3 2021

Författare MFN