Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-24

Curando: Curando Nordic AB:s årsredovisning för 2019 offentliggjord

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns nu
tillgänglig via bolagets hemsida www.curandonordic.se samt på
bolagets kontor med adress Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

Årsredovisningen innehåller vissa förändringar i förhållande till vad
som förelåg i bokslutskommuniké per den 28 februari 2020.

I årsredovisningen, för koncernen, har

- nettoomsättningen minskat med 192 TKR,
- övriga externa kostnader minskat med 1 020 TKR,
- personalkostnader har ökat med 352 TKR, samt
- resultat från andelar i koncernföretag har ökat med 440 TKR.

Resultateffekten av ovanstående justeringar medför minskade förluster
om 915 TKR för 2019 jämfört med bokslutskommunikén och uppgår i
årsredovisningen till -6 454 TKR.

I årsredovisningen, för moderbolaget, har

- nettoomsättningen ökat med 427 TKR och
- resultat från andelar i dotterbolag har minskat med samma belopp.

Resultateffekten av ovanstående justeringar förändrar inte årets
resultat för moderbolaget som uppgår till -5 275 TKR.

Differenserna ovan har orsak i en minskning av osäkra fordringar
p.g.a. omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för
bokslutskommunikén samt justeringar i koncernkonsolidering som har
grund i utrangerade koncernbolag.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Åke Knutsson, CFO Curando Nordic AB
Telefon +46 705 261 330
E-post: aake@zaccus.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24
april 2020.

Om Curando Nordic AB

Curando Nordic AB (559049-5254) utvecklar och marknadsför ett
"Software as a Service"(SaaS) koncept baserad på hög IT kompetens
inom såväl hälso- och sjukvårdstjänster. Målet är enkelt och tydligt:
mer hälsa och vård med mindre resursanvändning med hjälp av IT-teknik
och ett nytänkande inom leveransprocesser. Curando Nordic AB
(559049-5254) är listat på Nasdaq First North Growth Market med Erik
Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00, E-post:
certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/curando/r/curando-nordic-ab-s-arsredovisning-...
https://mb.cision.com/Main/14897/3096340/1235590.pdf
https://mb.cision.com/Public/14897/3096340/b800eb846313e09c.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.