Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-10

Curando: Oren revisionsberättelse för 2018-års årsredovisning för Curando Nordic AB

Bolagets revisor BDO Mälardalen har idag till Curando Nordic AB lämnat
en så kallad oren revisionsberättelse till årsredovisningen 2018.

Revisionsberättelsen avser revisionen för räkenskapsåret 2018 och
avviker från standardformuleringen avseende bolagets risker och
osäkerhetsfaktorer. Revisorn tillstyrker att bolagsstämman disponerar
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamot och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.

Revisorns anmärkningar:
Som framgår av förvaltningsberättelsen under rubriken Risker och
osäkerhetsfaktorer är bolaget och koncernen i behov av ytterligare
finansiering inom tolv månader från räkenskapsårets utgång för att
kunna fortsätta med sin planerade verksamhet.

Bolagets ledning och styrelse arbetar för att säkra långsiktig
finansiering.

Curando Nordic AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 inklusive
revisionsberättelse i helhet kommer finnas tillgänglig via bolagets
hemsida www.curandonordic.se samt på bolagets kontor med adress
Scheelevägen 27, 223 63 Lund.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Thafvelin - VD Curando Nordic AB
Telefon: +4792030200
E-post: fredrik.thafvelin@curando.se
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Curando Nordic AB
är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning, MAR. Informationen lämnades, genom
ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj
2019 klockan 13:40 CET.

Om Curando Nordic AB
Curando Nordic AB (559049-5254 är listat på Nasdaq First North med
Erik Penser Bank som Certified Adviser (Telefon +46 8-463 83 00,
E-post: certifiedadviser@penser.se). Läs mer på www.curandonordic.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/curando/r/oren-revisionsberattelse-for-2018-a...
https://mb.cision.com/Main/14897/2811009/1043214.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.